ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΕΑΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500,00 , ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΝ 1/1/2014, ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ; ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΝ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΥΝ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 500,00 ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ή Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Χ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ? Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ? ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Η ΔΑΠΑΝΗ?
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.