ΜΠΟΡΕΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ Ή ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΡΤΙΑ 100% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100%) ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΝ ΝΕΟΝ) ΣΕ ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ?
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ? ΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΠΛΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗ
(ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 6....) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ?
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 2011.