1. Ερασιτεχνικό σωματείο δίνει κάποια χρήματα ετησίως στους αθλητές και και στους προπονητές του για οδοιπορικά και παροχές διατροφής. Με τους αθλητές και προπονητές δεν έχει κάποια σχέση εξαρτημένης εργασίας ( δεν έχουν δηλαδή όλοι αυτοί μισθό ). Σύμφωνα με τις αλλαγές που προήλθαν με το νόμο 3842 / 2010 τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισοδήματα απο μισθωτή εργασία. Με τι παραστατικό θα δηλώνονονται αυτά τα εισοδήματα απο τους αθλητές και προπονητές; Θα εκδίδεται απο το αθλητικό σωματείο απόδειξει δαπάνης; Η παρακράτηση φόρου σε αυτά τα ποσά θα γίνεται με τη κλίμακα των μισθωτών ; Εαν τυχόν το αθλητικό σωματείο έχει και μισθοδοσία διοικητικού προσωπικού θα συμπεριλαμβάνονται τα ποσά αυτά στην οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. ;  Τα ποσά αυτά υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ;

2. Το ίδιο ερασιτεχνικό σωματείο έχει απο το Σεπτέμβριο του 2013 και ποδοσφαιρική ομάδα η οποία συμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής. Λόγω του εισοδήματος απο τα εισητήρια των ποδοσφαιρικών αγώνων το σωματείο εντάχθηκε σε καθεστώς απλογραφικών βιβλίων και κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (για τη δρασηριότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος και μόνο). Το αθλητικό σωματείο όμως έχει και άλλα τμήματα (κολύμβηση κτλ) τα οποία δεν εντάσονται στο καθεστώς ΦΠΑ.
     Για τα έσοδα του ποδοσφαιρικού τμήματος τηρούνται κανονικά βιβλία και στέλνονται περιοδκές ΦΠΑ. Στις περιοδικές ΦΠΑ στα έσοδα θα συμπεριλαμβάνω και τα έσοδα απο συνδρομές και τυχόν χορηγίες που έχουν τα άλλα τμήματα;
      Επίσης τα τμήματα αυτά (πλην ποδοσφαίρου) έχουν και κάποια έκτακτα έσοδα απο διαφήμιση που μέχρι τώρα ο ΦΠΑ αποδίδονταν με έκτακτη περιοδική. Πλέον αυτά τα έσοδα θα συμπεριλαμβάνονται στην περιοδική ΦΠΑ που στέλνω για το τμήμα ποδοσφαίρου;
      Για τις δαπάνες των γραφείων του σωματείου με ΦΠΑ (ΔΕΗ, τηλέφωνα κτλ.) που είναι κοινές για όλα τα τμήματα και περνιούνται στα βιβλία πρέπει να υπολογίζω PRORATA;