Παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής:
Γραφείο Τουρισμού με έδρα την Ελλάδα, συνεργάζεται  με tour operator  απο την  Ολλανδία. Η συνεργασία αυτή αφορά την μεταφορα  των πελατών του tour operator απο το αεροδρόμιο στα ξενοδοχεία και αντιστροφα (transfers) καθώς και μια επιπλέον αμοιβή ανά πελάτη για το σύνολο των υπηρεσίων που το γραφείο τουρισμού προσφέρει στον tour operator (handling fee). Η αμοιβη που εισπράτει για την μεταφορά των πελατών (transfer) υπόκειται ασφαλώς σε καθεστώς ΦΠΑ. Η δεύτερη όμως αμοιβή που εισπράτει το γραφείο (handling fee) μπορεί να θεωρήθεί ενδοκοινοτική συναλλαγη και ότι  αποτελεί πράξη λήπτη για την ολλανδική επιχείρηση, δηλαδή πράξη που απαλλάσσεται στη Ελλάδα, γιατί τόπος παροχής και φορολογίας είναι η χώρα του λήπτη, δηλαδή η Ολλανδία? Και αν αυτό ισχύει, πώς θα αποτυπωθεί στην περιοδική ΦΠΑ?
Σας ευχαριστώ