ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1134/6-6-2013 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ 1 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗ>ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012 ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 500.000Ε ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΧΕ ΑΡΚΕΤΑ ΚΕΡΔΗ.ΑΝ ΣΤΟ 2013 ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  ΕΣΤΩ 100.000 ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010,2011 Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 10% ?? ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΠΩΣ ΕΝΟΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012?