Επιχειρηματίας με 2 δραστηριότητες (έκδοση επαρχιακής εφημερίδα και γραφείο παροχής οικονομικών υπηρεσιών-οικονομοτεχνικών μελετών ) απασχολεί εργαζόμενο με την ειδικότητα του συντάκτη στην επαρχιακή εφημερίδα που εκδίδει και έχοντας σαν κύριο φορέα ασφάλισης για τον εργαζόμενο το ΤΑΙΣΥΤ(ΕΤΑΠ - ΜΜΕ).
 Ο εργαζόμενος που αμείβεται ως συντάκτης αμείβεται με βάση την σύμβαση συντακτών περιοδικού τύπου πλην μελών ΣΕΠΤ. Όμως λόγο οικονομικών δυσκολιών ο επιχειρηματίας θέλει να περιορίσει το κόστος μισθοδοσίας.Έχει αποφασίσει ότι την δραστηριότητα της εφημερίδας  θα την διακόψει σε λίγους μήνες.

 Για να μην απολύσει τον εργαζόμενο ,  ο επιχειρηματίας κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο θα  υπογράψουν στις επόμενες ημέρες  νέα ατομική σύμβαση έχοντας ως βάση την νέα ΕΓΣΣΕ με την ειδικότητα υπάλληλος γραφείου και θα τον απασχολήσει τον εργαζόμενο  στην δραστηριότητα της παροχής των οικονομικών υπηρεσιών στο οικονομολογικό γραφείο που διαθέτει.

1)Επιτρέπεται να υπογράψουν νέα σύμβαση χωρίς να έχει γίνει διακοπή της σχέσης εξαρτημένης εργασίας(είτε παραίτηση, είτε απόλυση), με νέα ειδικότητα  για τον εργαζόμενο(υπάλληλος γραφείο πλέον αντι συντάκτης) και χαμηλότερες αποδοχές ώστε  να απασχοληθεί στο νέο αντικείμενο δραστηριότητας στο όποιο δεν είχε απασχοληθεί μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη?

2) Ο κύριος φορέας ασφάλισης για τον εργαζόμενο θα αλλάξει υποχρεωτικα ? Θα διακόψει ο εργαζόμενος την σχέση με το ΤΑΙΣΥΤ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και θα πρέπει να έχει πλέον ως κύριο ταμείο ασφάλισης το ΙΚΑ? 

3) Αν μπορεί να υπογράφει νέα ατομική σύμβαση εργασίας με αλλαγή ειδικότητας για τον εργαζόμενο και χαμηλότερες αποδοχές τότε ποια είναι σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί? 

       -γνωστοποίηση στην επιθεώρηση ΕΡΓΑΣΙΑΣ την νέα σύμβαση? 

       -ηλεκτρονική υποβολή νέου πίνακα προσωπικού με την μεταβολή ειδικότητας και αμοιβών? 
       -Η αλλαγή ασφαλιστικού ταμείου του εργαζομένου πως γίνεται? Θα γνωστοποιησει στο ΤΑΙΣΥΤ (ΕΤΑΠ ΜΜΕ)την αλλαγη ειδικοτητας? Και στο ΙΚΑ θα παει ο εραζομενος να αλλαξει κωδικο πακετου καλυψης και απο το πακετο καλυψης 135 που πληρωνε μονο συνεισπραττομενες εισφορες θα παει στο πακετο 101?
  Παρακαλώ πολύ , θα με ενδιέφερε να έχω απάντηση μέχρι 9 Μαΐου. Ευχαριστώ