ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,
ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΠΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΕ & ΕΠΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΤΟ Φ.Ε.20% ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.