1)Για την χρήση 2013 οι ελεύθεροι επαγγελματίες  για τις συναλλαγές τους με επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν θεωρημένα ΤΠΥ και απο 1/1/2014 αθεώρητα ?
2)Ποια είναι τα καταστήματα που ορίζονται στο α.1 του ΝΔ 1037/71 στα οποία επιτρέπεται η οργάνωση της εργασίας σε εξαήμερη βάση?Και ποιά άλλη προυπόθεση απαιτείται για την εφαρμογή του εξαημέρου απο την επιχείρηση (πχ καθορισμός ΣΣΕ) ?
3)Κατά την γνώμη σας εάν μέχρι την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου δεν τηρηθούν απο τους υπόχρεους οι υποχρεώσεις που ανακύπτουν απο τον νέο ΚΦΑΣ αλλά συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον ΚΒΣ θα υπάρξει επιείκεια ή καλύτερα χρονικό διάστημα προσαρμογής ?
4)Σε απλά ελληνικά τι νέο έφεραν τα αρθρα 19 και 20 του Ν. 3842/2010 ?
5)Τι είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα συστήματα του taxis απο 1/1/2014,τι νέες υποχρεώσεις δημιουργεί και τι καταργεί ?