Θα ήθελα να μου πείτε  τον τρόπο μεταβίβασης και τον τρόπο φορολογίας  ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας  με γονική παροχή.