ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΜΟΡΡΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".
Η ΕΤΡΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Τ.Π.Υ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ, ΣΤΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ,  ΠΟΣΟΥ 3.500,00€ -ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.- ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .
ΤΕΛΙΚΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Τ.Π.Υ.
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ.
1) ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ;
2) ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΦΠΑ, ΑΛΛΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ;