ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΠΕ(ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ,ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ WEB SITE,ΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕ . Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20%?
ΑΝ ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΥ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕ ΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΚΑ?