Ελεύθερος Επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση με μεικτό αντικείμενο εργασιών (1.Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού ΚΑΔ 62.02, 2. Λιανική πώληση hardware ΚΑΔ 47.41.31)με έδρα στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες και πουλάει εμπορεύματα στην Ελλάδα, στην ΕΕ και σε Τρίτες χώρες.

Ερωτήματα:  
1.    Στις περιπτώσεις των τυποποιημένων πακέτων λογισμικού (όχι κατά παραγγελία)που αναπτύσσει και πουλάει (σε CD), τι παραστατικά εκδίδει και τι συμβαίνει με τον ΦΠΑ και ΦΜΥ 20% για: α) όταν ο πελάτης είναι ιδιώτης πελάτης λιανικής Έλληνας, β) επιτηδευματίας Έλληνας, γ) επιτηδευματίας ΕΕ γραμμένος στο VIES, δ) επιτηδευματίας ΕΕ μη εγγεγραμμένος στο VIES,  ε) ιδιώτης πελάτης λιανικής κάτοικος ΕΕ, ζ) επιτηδευματίας Τρίτης χώρας, η) ιδιώτης πελάτης λιανικής τρίτης χώρας;
2.    Στις περιπτώσεις κατά παραγγελία λογισμικού ή ιστοσελίδων για τις ως άνω περιπτώσεις σε σχέση με τα παραστατικά, τον ΦΠΑ, και τον ΦΜΥ 20%;
3.    Στις περιπτώσεις μεταπώλησης Hardware (πώληση εμπορευμάτων) για τις ως άνω περιπτώσεις σε σχέση με τα παραστατικά και τον ΦΠΑ;
4.    Η παροχή hosting και η παροχή συμβουλών πως αντιμετωπίζονται σε σχέση πάλι με τα παραστατικά, τον ΦΠΑ και τον ΦΜΥ 20%;
5.    Στις περιπτώσεις υποστήριξης, για παράδειγμα συντήρηση δικτύων ή υποστήριξη μηχανογράφησης, (στην έδρα τους, on site) τι παραστατικά εκδίδει στον ιδιώτη, τι στον επιτηδευματία και πως αντιμετωπίζει το θέμα του ΦΜΥ; Υποχρεούται σε κατάρτιση συμβάσεων εργασίας ή κάποιου άλλου ιδιωτικού συμφωνητικού και ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει σχετικά με τις απαραίτητες διατυπώσεις και θεωρήσεις (στην ΔΟΥ);
Ποια από τα παραπάνω εισοδήματα λογίζονται ως εισόδημα από ελευθέρια επάγγελμα και ποια ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση;
Παρακαλώ να δοθούν σαφείς απαντήσεις και όχι παραπομπές σε Νόμους, ΠΟΛ & κα διότι είναι γνωστά αλλά δίνονται διάφορες ερμηνείες σε καίριες λεπτομέρειες κατά καιρούς μέσα από συζητήσεις και θα ήθελα την δική σας εμπεριστατωμένη επιστημονική ερμηνεία.