Δικηγόρος ( γυναίκα, γεννηθείσα 1966) ) ασφαλισθείσα 1/4/1991 στο ταμείο νομικών εργάζεται ως σήμερα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σήμερα έχει ανήλικα τέκνα 10 ετών. Ο χρόνος της άσκησης δεν έχει αναγνωρισθεί.(1989-1990).
Θα επιθυμούσα  την γνώμη σας για τα χρονικά όρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους ή μερικού και ει δυνατό σε ποιά ηλικία.
Επίσης για την δική σας βοήθεια σας ενημερώνω ότι έχει εκδοθεί και  το με αρ. πρωτ. φ80000/27913/1475/4-3-2011  διευκρινιστικό έγγραφο  του υπουργείου εργασίας 9 περίπτωση Γ , παρ.5). Ευχαριστώ.