ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΚΦΕ  Ν.3842/2010  ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡ 11
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 300 € ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%

1. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 300  € ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΗΔΕΝ   (0)  Η ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
2.ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΜΕΣΩ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  T ΩΡΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΟΓΗ  ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ SITE    TOY Y ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ