ΝΠΔΔ-ΟΤΑ(Νομικό πρόσωπο αθλητισμού-πολιτισμού κάποιου Δήμου) διαθέτει σε πολίτες-δημότες αθλητικές εγκαταστάσεις(5χ5) για καθορισμένη ώρα και λαμβάνει συγκεκριμένη αμοιβή. Για τις αμοιβές αυτές είναι υπόχρεο σε έκδοση θεωρημένων αποδείξεων του ΚΒΣ ; Η συγκεκριμένη υπηρεσία(παραχώρηση γηπέδου έναντι αμοιβής) εμπίπτει σε φπα και φορολογία εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα ; Αν το εν λόγω ΝΠΔΔ-ΟΤΑ ειπράττει έσοδα από διαφημίσεις σε αθλητικούς χώρους(στάδια, γήπεδα 5χ5 , γήπεδα μπάσκετ κλπ) τι υποχρεώσεις έχει ως προς τον ΚΒΣ , φπα και εισόδημα ; Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ;