ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΟΔΜΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ .