ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΕΠΕ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΌΨΙΝ :
Α) ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ) ?
Β) ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ?
Γ) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ ?
Δ) ΕΑΝ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ Ή ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1053/03 ?
ΜΕ ΤΟΝ Ν.3842/2010 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ 1,2% ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ ?