ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ σε ΟΕ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3604/2007