ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1104/16-7-2008, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ, ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Ή ΔΙΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΟΠΟΥ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΗΠΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ??????