Παρακαλώ ενημερώστε με, αν έχει καταργηθεί το αγγελιόσημο.