Πότε ένας αγρότης θεωρείτε ειδικού καθεστώτος? Πρέπει να το δηλώσει κάπου? Αν ένας εμπορος οπωροκηπευτικών πηγαίνει στο χωράφι του και αγοράζει απο αυτόν κηπευτικά μπορει ο έμπορος να κόβει τιμ-δα αγροτικών προιόντων και να μήν εκδίδει ο αγρότης ΔΑ? Μέχρι πιό ποσο μπορούν του αγρότη να του κοβουν ΤΙΜ ΑΓΟΡΑΣ ΔΑ για να θεωρητε ειδικού καθεστώτος? . Ευχαριστώ