Το διοικητικό συμβούλιο μιας αστικης μη κερδοσκοπικης εταιρειας ( αρθρο 10 Ν.2238/1994 ) αποφασίζει να δώσει κάποιες αμοιβές σε μηνιαία βάση σε μερικά από τα μέλη του ( ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ).
Η έναρξη της παραπάνω εταιρείας έγινε το 2006 και έχει υπερδωδεκάμηνη χρήση με βιβλία γ κατηγορίας προαιρετικά.
Για κάποιους απο αυτούς καταρτίζεται ειδική σύμβαση για την αμοιβή ( π.χ. πολιτικός μηχανικός ) και για άλλους οχι.
Υπάρχουν τα παρακάτω ερωτήματα:
1.        Οσοι ανήκουν σε οποιοδήποτε ταμείο εκτός ΙΚΑ θα φορολογηθουν τις αμοιβές αυτές σαν εισοδημα απο εμπορικές επιχειρήσεις ( αρθρα 28 και 55 του Ν.2238/1994 ) οπότε και έχουμε εξάντληση της φορολογίας τους ?2.         θα εκδώσουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών εάν έχουν  , θα γίνει παρακράτηση Φορου Εισοδήματος (αρθρα 48 και 55 του Ν.2238/1994 ) 20% και θα συναθροιστούν με τα άλλα εισοδήματα τους με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης τους ?
3.        Εάν ανήκουν σε κάποιο ταμείο εκτός ΙΚΑ επειδή μπορεί να ειναι 1)μέλη σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω μετοχικής σχέσης 2) επιχειρηματίες οι ίδιοι και δεν έχουν ΔΑΠΥ πως θα φορολογηθεί η παραπάνω αμοιβή ?
4.         Εαν ειναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ η αμοιβή αυτή θα έχει κρατήσεις ΙΚΑ και το υπόλοιπο ποσό θα φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9 Ν.2238/1994 ?
Ευχαριστώ