ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ  ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥ;