Ερώτημα Χρήστη: Ερώτημα 1ο : Ανώνυμη Εταιρεία πουλά αγαθά σε πελάτη της , για τα οποία ο πελάτης δικαιούται απαλλαγής ΦΠΑ με βάση την Π.Ο.Λ 1262/93. Για την πώληση αυτή η Ανώνυμη Εταιρεία εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής για τα αγαθά που πουλά και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, για το κόστος της μεταφοράς των παραπάνω αγαθών από την έδρα του προμηθευτή στην έδρα του πελάτη της. Η Π.Ο.Λ 1262/93 αναφέρει ότι απαλλάσεται του ΦΠΑ και η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων που απαλλάσονται του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η προμηθεύτρια Ανώνυμη Εταιρεία δεν πρέπει να επιβαρύνει με ΦΠΑ το κόστος της μεταφοράς για το οποίο εκδίδει τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;