Ερώτημα Χρήστη: Ερώτημα 1ο : ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΡΓΑΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%, ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ;