Ερώτημα Χρήστη: Ερώτημα 1ο : ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΕΙΑ. ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΑ 6,144% ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΡΑΤΑ 4% ΦΟΡΟ. ΤΙ ΓΡΑΦΩ ΩΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ(Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΒΕΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ)? ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΣΟ ή ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ? Ο ΦΠΑ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ή ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ? ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ή ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ?