Ερώτημα Χρήστη: Ερώτημα 1ο : ΚΑΘΕΣΤΩΣ 36Α ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΞΙΑ 5.000,00 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ( Ε.Τ.Τ.) ΕΙΝΑΙ 3.500,00 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 133,00 ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 6.500,00 + 3.500,00 ( Ε.Τ.Τ.) = 10.000,00 1) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ: (6500+3500)-(3500-5000-133) =1367,00 2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 30.00.0000 ΠΕΛΑΤΕΣ 10.000 70.00.0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 36Α 5000 70.01.0098 Ε.Τ.Τ. 3500 70.00.9999 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 1148,74 70.00.9998 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 133 54.00.7019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 218,26 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ 5000 & 133 & 3500