Ερώτημα Χρήστη: Ερώτημα 1ο : ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΛΙΖΙΝΓΚ , ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ Η Π.Χ. ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΖΙΝΓΚ.ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 62....ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΤΠΥ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΖΙΝΓΚ; OI ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ;