Ερωτήματα του Χρήστη '22196' προς συζήτηση : 1ο ερώτημα : ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΡΙΝΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ & Φ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η Α.Ε. ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ €300000,00 ΕΝΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΗ €40000,00. ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΕ. ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕΙ Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ;