Ερωτήματα του Χρήστη '2243' προς συζήτηση : 1ο ερώτημα : Σε ποιο κωδικό 309 ή 310 της περιοδικής ΦΠΑ μπαίνουν οι επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ, είτε για σεμινάρια μεσω ΛΑΕΚ είτε νέων θέσεων εργασίας. Συνυπολογίζονται στο τέλος με την Εκκαθαριστικη για τον υπολογισμό PRO-RATA?