Φορολογίες – Περιουσιολόγιο Ακινήτων – Γ’ Έκδοση

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ανάλυση για το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), το Περιουσιολόγιο, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Η συγγραφέας κα Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών με κατανοητή διάρθρωση και πλήθος παραδειγμάτων, επιχείρησε την συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και διοικητικών λύσεων, που αφορούν τη φορολογία ακινήτων. Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται ο αντίστοιχος νόμος κωδικοποιημένος και ενημερωμένος όπως ισχύει σήμερα. Παρατίθεται τέλος, Ειδικό Παράρτημα με Κωδικοποιημένους τους Ν.2961/2001 (Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία),  Ν.1521/1950 (Περί Φόρου μεταβίβασης ακινήτων) και Ν.3091/2002 (Άρθρα 15 – 18 – Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων). Έτσι, το βιβλίο περιλαμβάνει κωδικοποιημένη ολόκληρη τη νομοθεσία σχετικά με τα ακίνητα και τη φορολογία τους.

Φορολογίες - Περιουσιολόγιο Ακινήτων

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ανάλυση για το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), το Περιουσιολόγιο, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Η συγγραφέας κα Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών με κατανοητή διάρθρωση και πλήθος παραδειγμάτων, επιχείρησε την συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και διοικητικών λύσεων, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη φορολογία κατοχής ακινήτων και τις σχετικές δηλώσεις. Δείτε εδώ την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου.

Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων

Το βιβλίο «Κ.Β.Σ. – Ανάλυση και Ερμηνεία» του κ. Σαΐτη, τ.Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να μελετήσει τόσο τις διατάξεις του νομοθετήματος, καθώς και όλες τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου, ταξινομημένες ανά άρθρο. Με τη βοήθεια του αναλυτικού πίνακα περιεχομένων και του αλφαβητικού ευρετηρίου, ο αναγνώστης μπορεί να απαντήσει σε κάθε απορία του σχετικά με τον ΚΒΣ, με σχετική ευκολία. Δείτε εδώ την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου που είναι επικαιροποιημένη μέχρι και τον Ν..3943/31.3.2011 και με διοικητικές λύσεις και εγκυκλίους μέχρι 30.4.2011.