Φορολογική Δήλωση 2019 – Νομικά Πρόσωπα

Το βιβλίο “Φορολογική Δήλωση 2019 – Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα”, παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

  • Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2018»
  • Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2018»
  • Ν «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων»

Φορολογική Δήλωση 2019 – Φυσικά Πρόσωπα

Το βιβλίο “Φορολογική Δήλωση 2019 – Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα”, παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη Φορολογία Φυσικών Προσώπων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

  • Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2018»
  • Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2018»
  • Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2018»

Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία

Το βιβλίο “Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία”, αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Εργατική νομοθεσία, ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν.4488/2017.
Το σχετικό νομικό καθεστώς, η ανάλυση των διατάξεων σε κατανοητό και τεκμηριωμένο πλαίσιο, παράλληλα µε τα παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη, το καθιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο, λογιστή – φοροτεχνικό, υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, νομικό.

Μέρος 01: Γενικές διατάξεις

Η σειρά e-books “Κωδικοποίηση Φορολογίας Εισοδήματος” αποτελεί μία συστηματική προσπάθεια αποτύπωσης των διατάξεων Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν σήμερα, με παράλληλη καταγραφή των σχετικών και συναφών διατάξεων από τον τ. ορκωτό ελεγκτή κ. Γ. Α. Κεραμόντε.
Το πρώτο μέρος αφορά τις Γενικές Διατάξεις του Ν.4172/2013.

Για να μπορέσετε να διαβάσετε τη σειρά των δωρεάν e-books, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος και να έχετε χρησιμοποιήσει
τον ειδικό κωδικό που σας δόθηκε κατά την αγορά βιβλίου από την Epsilon Net.


Μέρος 02: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το δεύτερο μέρος αφορά τα άρθρα 12 έως και 20 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) που αναφέρονται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς και το άρθρο 60, με το οποίο ορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές σχετικά με την παρακράτηση του φόρου στα ανωτέρω εισοδήματα.
Μέρος 03: Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Το τρίτο μέρος της σειράς αφορά τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρουσιάζονται κωδικοποιημένα τα άρθρα 21 έως και 29, τα άρθρα 47, 58, 69 και 70 του ΚΦΕ. Επισημαίνεται ότι η παράθεση της κωδικοποίησης συνοδεύεται από σχετικές διατάξεις συναφών νομοθετημάτων, καθώς και αναφορά σε προγενέστερα ή μεταγενέστερα νομοθετήματα που παρουσιάζουν συγκριτικό ενδιαφέρον.
Μέρος 04: Αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) και φοροδιαφυγή

Το τέταρτο μέρος της σειράς e-books Κωδικοποίησης Φορολογίας Εισοδήματος πραγματεύεται τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) και χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι βασικοί φορολογικοί νόμοι 1640/2019, 3323/1955, 2238/1994 και 4172/2013, με συνοπτική παράθεση των διατάξεών τους, καθώς και σχετικά νομοθετήματα, με τα οποία γίνεται αναφορά στο τεράστιο θέμα των αντικειμενικών δαπανών (τεκμήρια). Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά κατηγορία δαπάνης και αναφέρονται συνοπτικά οι σχετικές με αυτές διατάξεις. Επίσης παρατίθενται πρακτικά παραδείγματα και χρηστικοί πίνακες για την καλύτερη κατανόηση και ευκολότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.