Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία

Το βιβλίο “Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία”, αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Εργατική νομοθεσία, ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν.4488/2017.
Το σχετικό νομικό καθεστώς, η ανάλυση των διατάξεων σε κατανοητό και τεκμηριωμένο πλαίσιο, παράλληλα µε τα παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη, το καθιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο, λογιστή – φοροτεχνικό, υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, νομικό.

Φορολογίες – Περιουσιολόγιο Ακινήτων – Γ’ Έκδοση

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ανάλυση για το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), το Περιουσιολόγιο, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Η συγγραφέας κα Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών με κατανοητή διάρθρωση και πλήθος παραδειγμάτων, επιχείρησε την συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και διοικητικών λύσεων, που αφορούν τη φορολογία ακινήτων. Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται ο αντίστοιχος νόμος κωδικοποιημένος και ενημερωμένος όπως ισχύει σήμερα. Παρατίθεται τέλος, Ειδικό Παράρτημα με Κωδικοποιημένους τους Ν.2961/2001 (Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία),  Ν.1521/1950 (Περί Φόρου μεταβίβασης ακινήτων) και Ν.3091/2002 (Άρθρα 15 – 18 – Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων). Έτσι, το βιβλίο περιλαμβάνει κωδικοποιημένη ολόκληρη τη νομοθεσία σχετικά με τα ακίνητα και τη φορολογία τους.

Φορολογίες - Περιουσιολόγιο Ακινήτων

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται ανάλυση για το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων), το Περιουσιολόγιο, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Η συγγραφέας κα Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών με κατανοητή διάρθρωση και πλήθος παραδειγμάτων, επιχείρησε την συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων και διοικητικών λύσεων, με σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη φορολογία κατοχής ακινήτων και τις σχετικές δηλώσεις. Δείτε εδώ την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου.