Φορολογική Δήλωση 2018 – Νομικά Πρόσωπα

ΝΕΟ! Για την επικαιροποίηση της ύλης, παρέχεται Συμπλήρωμα με πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφόρηση που προέκυψαν μετά την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης.

Το βιβλίο “Φορολογική Δήλωση 2018 – Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα”, παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

  • Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2017»
  • Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα»
  • Ν «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013»

Φορολογική Δήλωση 2018 – Φυσικά Πρόσωπα

ΝΕΟ! Για την επικαιροποίηση της ύλης, παρέχεται Συμπλήρωμα με πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφόρηση που προέκυψαν μετά την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης.

Το βιβλίο “Φορολογική Δήλωση 2018 – Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα”, παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη Φορολογία Φυσικών Προσώπων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

  • Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2017»
  • Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα»
  • Ε1 «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2017»

Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία

Το βιβλίο “Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία”, αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Εργατική νομοθεσία, ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν.4488/2017.
Το σχετικό νομικό καθεστώς, η ανάλυση των διατάξεων σε κατανοητό και τεκμηριωμένο πλαίσιο, παράλληλα µε τα παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη, το καθιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο, λογιστή – φοροτεχνικό, υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, νομικό.