Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 4/2024

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0844

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8544

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4572

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,3595

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,2890

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  395,3300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,3248

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558