Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 3/2024

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0809

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8562

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4545

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,2075

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,3800

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  387,9800

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,1365

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558