Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 2/2024

  2/2024

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0905

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8554

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4568

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,3585

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  24,7860

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  385,4300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,3725

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,9773