Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 1/2024

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0944

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8656

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4565

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,1290

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  24,5380

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  385,2300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,3413

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,9699