Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 7/2023

  Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 7/2023

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0923

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8583

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4479

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,7563

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  28,7360

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  369,9000

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,4328

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,9625