Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 5/2023

  Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 5/2023

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0933

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8811

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4514

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,3060

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  23,4750

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  376,3500

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,6238

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,9321