Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 1/2023

  Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 1/2023

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0636

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8765

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4380

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,0623

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  24,2180

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  402,9300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,6665

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,8937

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,5419