03/05/11 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τα 18 νέα «εργαλεία» της εφορίας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Το «Σχέδιο Δράσης» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων προβλέπει τα εξής:

Ενταση ελέγχων: Αύξηση προληπτικών ελέγχων.

Εξ αποστάσεως
: Καθιέρωση του ελέγχου από το γραφείο της ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, ο οποίος διενεργείται χωρίς τη μετάβαση των ελεγκτών στην επαγγελματική εγκατάσταση της ελεγχόμενης επιχείρησης, εκτός εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους από το είδος του ελέγχου αυτού.

Στοχευμένο δείγμα: Παρακολούθηση στοχευμένου εναλλασσόμενου δείγματος επιχειρήσεων σχετικά με την απόδοση των φορολογικών υποχρεώσεών τους στο Δημόσιο.

Ειδικά συνεργεία: Συγκρότηση ειδικών ελεγκτικών συνεργείων, με στόχο να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων αυξημένου κινδύνου.

Ήδη έχουν συγκροτηθεί συνεργεία για τον έλεγχο 1.700 φορολογούμενων που δεν δήλωναν σαν δραστηριότητα τις αγοροπωλησίες ακινήτων.

Περαίωση: Συγκρότηση ελεγκτέου δείγματος επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις διατάξεις της περαίωσης.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς: Αύξηση ελέγχων σε φορείς που δηλώνουν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες, καθώς και σε πρόσωπα και υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ποιοτικοί έλεγχοι: Συμμετοχή ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών στους ποιοτικούς ελέγχους που θα γίνουν από την ΕΛΤΕ το 2011 για τη διαπίστωση αν οι προβλέψεις για φορολογικές υποχρεώσεις του ισολογισμού των επιχειρήσεων που αναφέρονται και στην ετήσια έκθεση έχουν αποδοθεί από τις επιχειρήσεις. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε δείγμα από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο και από τις λοιπές εκατό μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Επανέλεγχοι: Έλεγχος ή επανέλεγχος οποιασδήποτε φορολογικής υπόθεσης με υπαλλήλους της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή με άλλους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών. Στο εν λόγω πλαίσιο θα αξιοποιηθούν ομάδες ελεγκτών, ώστε να διενεργηθούν προσωρινοί έλεγχοι και έλεγχοι που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, όπως επιχειρήσεις e-commerce, διαφημιστικές, τεχνικές, ξενοδοχειακές, κ.λπ.

«Μαύρο χρήμα»: Έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προγραμματίζονται 250 έλεγχοι στην τριετία 2011-2013.

Ακίνητη περιουσία: Έλεγχος φυσικών προσώπων, οι οποίοι αν και υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το έτος 2007 από τον εντοπισμό που έγινε από την 4η ομάδα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το ελεγκτέο δείγμα αφορά 10.000 περιπτώσεις.

Μεγαλοϊδιοκτήτες: Ελεγχος από ειδικό συνεργείο 100 φυσικών προσώπων οι οποίοι αν και υπόχρεοι στον ΦΜΑΠ δεν υπέβαλαν δηλώσεις μετά από τον εντοπισμό που έγινε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Μεγάλες επιχειρήσεις: Έλεγχος των μεγάλων επιχειρήσεων με βάση το ελεγκτικό πρόγραμμα SESAM (e-audit) σταδιακά από το 2011.

150 «ύποπτοι»: Έλεγχοι σε 150 φορολογούμενους υψηλού κίνδυνου με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία.

Κεφάλαια από εξωτερικό: Έλεγχοι μεταφοράς κεφαλαίων εξωτερικού. Αξιοποίηση των διασταυρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη ΓΓΠΣ από στοιχεία τραπεζών του εξωτερικού για την απόδοση των τόκων και την έρευνα για την άμεση φορολόγησή τους με τους έμμεσους τρόπους.

«Τεκμαρτός» ΦΠΑ: Χρήση αυτοματοποιημένης διαδικασίας υπολογισμού του ΦΠΑ για τους φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ με στατιστικό υπολογισμό του φόρου, σύμφωνα με τυποποιημένη ελεγκτική διαδικασία.

Η διαδικασία ξεκινά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ και καταλήγει στο στατιστικό υπολογισμό σε αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν με τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Εμμεσος προσδιορισμός: Εφαρμογή τεχνικών έμμεσου προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση τη μέθοδο ανάλυσης ρευστότητας, τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, καθαρής θέσης, κοστολόγησης και προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αναλογιών.

Η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί σε αρχικό στάδιο από την πρώτη ομάδα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Μη συμμόρφωση: Αύξηση ελέγχων - διασταυρώσεων για τις ελεγκτέες επιχειρήσεις που εμφανίζουν χαμηλό δείκτη φορολογικής συμμόρφωσης.

Αμεσος καταλογισμός: Αξιοποίηση του Φορολογικού Πιστοποιητικού των νομίμων ελεγκτών οι οποίοι διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Ανωνυμές Εταιρείες και ΕΠΕ για τον άμεσο καταλογισμό από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των φορολογικών υποχρεώσεων των ελεγχομένων εταιρειών.

Στο ΣΔOE ο I. Διώτης
Tο «τιμόνι» του ΣΔOE αναλαμβάνει ο πρώην Eισαγγελέας Iωάννης Διώτης. O κ. Διώτης ως Eισαγγελέας Πρωτοδικών Aθηνών έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Nοέμβρη» το καλοκαίρι του 2002.Πλέον η κυβέρνηση επιλέγει να αξιοποιήσει τον κ. Διώτη σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο θέτοντάς τον επικεφαλής του ΣΔOE.

Nέοι ελεγκτικοί στόχοι

1. Επιχειρήσεις που περαίωσαν και δεν έχουν υποβάλει ΦΠΑ για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο.

ΦΠΑ

2. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ ή/και Εισοδήματος με δηλώσεις ΚΒΣ.

Περαίωση

3. Επιχειρήσεις που περαίωσαν και δεν έχουν υποβάλει ΦΠΑ για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο.

Επαγγελματίες

4. Επιτηδευματίες που δεν αποδέχτηκαν την περαίωση βάσει διαφόρων κριτηρίων.

Ακίνητα

5. Φυσικά πρόσωπα με σημαντική ακίνητη περιουσία, που δηλώνονται ότι εισπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δηλώνουν ή δηλώνουν λιγότερα.

Τέλη 2009

6. Φορολογούμενοι που δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας για το 2009.

Εξωτερικό

7. Ελληνες πολίτες που απέκτησαν εισοδήματα στο εξωτερικό.

Δήλωση

8. Οσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτου 2009 και τους δηλώνουν άλλοι ως εκμισθωτές.

Επιστροφές

9. Επιχειρήσεις με επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στην εφορία λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων τα έτη 2009 - 2010.

«Ανάλωση»

10. Φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά για ορθή χρήση του κωδικού ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών.

Tαμειακές μηχανές
Θα γίνεται οnline προσδιορισμός τζίρου - ΦΠΑ

Tο 2012 θα γίνει η διασύνδεση των περίπου 350.000 ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για την απευθείας υποβολή των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Έτσι με τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζεται online o τζίρος τους και ο οφειλόμενος ΦΠA .

Κατάργηση Κώδικα Βιβλίων
Μείωση προστίμων για παραβάσεις

Μείωση αλλά και κατάργηση προστίμων για συγκεκριμένες φορολογικές παραβάσεις σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται σε:

Εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων, αλλά και κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους, με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στους φορολογουμένους στις σχέσεις τους με τις φορολογικές αρχές.

Περιορισμός του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται στη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων (ισόποσο της αξίας της συναλλαγής), ή σε έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και σε λήψη εικονικών (διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής), προκειμένου να καθίσταται εφικτός άμεσα ο διοικητικός συμβιβασμός και η οριστική βεβαίωσή τους και να μη διαιωνίζονται οι σχετικές φορολογικές υποθέσεις και να μην βεβαιώνονται ποσά εξ ορισμού ανεπιδέκτου είσπραξης.

Ειδική ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, έχει αναλάβει τη μελέτη και αξιολόγηση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και θα προτείνει την κατάργηση των μη αναγκαίων διατάξεων και την ένταξη των απαραίτητων διατάξεων στη φορολογία εισοδήματος ή σε άλλο νόμο.

Οι νέες διατάξεις θα ενταχθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του 2011.


3/5/2011
Πηγή: www.imerisia.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.