20/07/10 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Στην Εφορία για τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας

Το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας καλούνται να πληρώσουν μέχρι το τέλος του μήνα ανεξαρτήτως ΑΦΜ οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και η Εκκλησία.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται:

1. Με συντελεστή 6% στην αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων.

2. Με συντελεστή 3% στην αξία των ακινήτων των ημεδαπών και αλλοδαπών, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα ακίνητα της Εκκλησίας που υπάγονται στο φόρο.

3. Με συντελεστή 1% φορολογούνται:

Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα υποκείμενα σε φόρο ακίνητα των Ο.Τ.Α, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κάθε είδους ταμείων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Ειδικά για τα έτη 2010 έως και 2012 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής φορολογείται με συντελεστή 0,33? και για τα κτίσματα αυτά δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Προκειμένου να έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης, τα ακίνητα να ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην επιχείρηση και να χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της ως ξενοδοχειακής.

Αξία
Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους υπολογίζεται με βάση το σύστημα αυτό.

- Στα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού εφαρμόζεται η Αντικειμενική Αξία Γης.

Για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία να υποβάλλουν τη δήλωση ΦΑΠ μέχρι και τις 30 Ιουλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Με την επιβολή του νέου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας το οικονομικό επιτελείο προσδοκά να εισπράξει φέτος έσοδα ύψους 680 εκατ. ευρώ από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.


20/7/2010
Πηγή: Ημερησία
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.