28/05/10 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τέλη δημοσίευσης σε ΦΕΚ

Tα τέλη δημοσιευμάτων που καταχωρούνται στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και στο τεύχος Α.Α.Π. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εισπράτονται από όλα τα δημόσια ταμεία. Οι κρατήσεις ΤΑΠΕΤ (5%) γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1876/44 και Ν.Δ.224/47. Τα τέλη δημοσιεύσεως κατατίθενται στον Κ.Α.Ε. 2531 και το ποσοστό ΤΑΠΕΤ στον Κ.Α.Ε. 3512.

Σημειώνεται, ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στο ίδιο διπλότυπο είσπραξης. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται προκειμένου να αναγράφονται σωστά όλα τα στοιχεία του καταθέτη επάνω σε κάθε διπλότυπο είσπραξης: (επωνυμία εταιρείας , ονοματεπώνυμο δηλούντος την απώλεια τίτλου ή την παρακατάθεση κ.ά.)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ για το Ετος 2010

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

KAE 2531

KAE 3512

Σύσταση εταιρείας, Κωδικοποίηση Καταστατικού, Ισολογισµός κάθε χρήσης, πίνακας επενδύσεων, Συνοπτική µηνιαία κατάσταση Τραπεζών, Άδεια επέκτασης εργασιών Ασφαλιστικής Εταιρείας

470 €

23,50€

Ανακοίνωση για κάθε στοιχείο, του οποίου η δηµοσιότητα επιβάλλεται από το Νόµο, καθώς και η τροποποίηση καταστατικού

250 €

12,50€

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΝΠ.Ε., ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΣΚΟΠΟΥ, ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ & ΤΑΜΕΙΑ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

KAE 2531

KAE 3512

Σύσταση Εταιρείας, Ισολογισµός κάθε χρήσης, Έκθεση εκτίµησης περιουσιακών στοιχείων και απόφαση έγκρισης.

250 €

12,50€

Τροποποίηση Καταστατικού (για κάθε συµβολαιογραφική πράξη), ανακοίνωση µε συµβολαιογραφική πράξη, µε απόφαση Γ.Σ., πρόσκληση Γ.Σ., διάλυση, διόρθωση σφάλµατος, κωδικοποίηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση µε µία συµβολαιογραφική πράξη

130 €

6,50€

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

KAE 2531

KAE 3512

Απώλεια τίτλων

90 €

4,50€

Περίληψη δικαστικής πράξης για παρακατάθεση αποζηµίωσης (ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π.)

75 €

3,75€

Διόρθωση σφάλµατος (όταν ευθύνεται ο καταθέτης της πράξης)

30 €

1,50€

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.