30/08/07 | Αρχική > Χρήσιμα Φορολογικά > Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και 2009

Κωδ.Νομ. 2238/1994 - Αρθρο 9
Άρθρο 9 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

1. Το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κατά περίπτωση κλίμακα:

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολ. Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ)
Φόρου (ευρώ)
12.000
0
0
12.000
0
18.000
27
4.860
30.000
4.860
45.000
37
16.650
75.000
21.510
άνω 75.000
40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2008
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολ. Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ)
Φόρου (ευρώ)
10.500
10
1.050
10.500
1.050
1.500
15
225
12.000
1.275
18.000
27
4.860
30.000
6.135
45.000
37
16.650
75.000
22.785
άνω 75.000
40(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2009
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολ. Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ)
Φόρου (ευρώ)
12.000
0
0
12.000
0
18.000
25
4.500
30.000
4.500
45.000
35
15.750
75.000
20.250
άνω 75.000
40


(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2009
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολ. Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ)
Φόρου (ευρώ)
10.500
0
1.050
10.500
1.050
1.500
15
225
12.000
1.275
18.000
25
4.500
30.000
5.775
45.000
35
15.750
75.000
21.525
άνω 75.000
40


Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Κατ΄ εξαίρεση για τους συνταξιούχους που, εκτός από τη σύνταξή τους, δηλώνουν εισόδημα και από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, δεν έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδημα και από άλλες πηγές, έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου.
Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από χίλιους (1.000) κατοίκους, εκτός αν οι οικισμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι.
2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.