05/07/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ιούλιος, μήνας των φορολογικών δηλώσεων και των φορολογικών καινοτομιών στην υποβολή τους από εφέτος. Την Τρίτη της Εβδομάδας που πέρασε η Α.Α.Δ.Ε. προέβη σε υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, που δεν είχαν υποβάλει νωρίτερα οι ίδιοι τη δήλωσή τους και είχαν εισοδήματα από μία μόνο πηγή (μισθωτή εργασία ή συντάξεις). Βέβαια, ακόμα και μετά την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στους κωδικούς της δήλωσής τους, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 (εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις άρθρου 23 του Ν.5104/2024 περί Κ.Φ.Δ.). Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι: «Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση μέσα στην προθεσμία υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.».

Η διαδικασία της αυτόματης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από την Α.Α.Δ.Ε. είναι σίγουρα μια καινοτομία, η οποία θα αποφορτίσει το σύστημα από έναν μεγάλο αριθμό φορολογικών δηλώσεων, οι υπόχρεοι των οποίων είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι χωρίς κάποιο άλλο εισόδημα και συνεπώς η προσυμπληρωμένη ηλεκτρονική τους δήλωση στα συγκεκριμένα πεδία ήθελε απλώς επιβεβαίωση και υποβολή. Είναι μία κοινή πρακτική και από άλλες φορολογικές διοικήσεις, χώρες δε με υψηλό αφορολόγητο εισόδημα (tax credit) δεν υποχρεώνουν τους φορολογούμενούς τους σε υποβολή καν φορολογικών δηλώσεων, παρά μόνο την κατάθεση μιας υπεύθυνης δήλωσης στον εκάστοτε εργοδότη περί του εισοδήματός τους ως αφορολόγητου (π.χ. Κύπρος με ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδημάτων 19.500 ευρώ).

Φυσικά, στις εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεις που θα υποβληθούν αυτόματα από την Α.Α.Δ.Ε. θα υπάρξουν και κάποιες των οποίων οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν και περαιτέρω εισοδήματα, τα οποία κατά τον χρόνο της αυτόματης υποβολής δεν γνώριζε η φορολογική διοίκηση. Στις περιπτώσεις που τα νέα στοιχεία έρχονται μεταγενέστερα σε γνώση της ανεξάρτητης αρχής, οι φορολογούμενοι ενημερώνονται από την Α.Α.Δ.Ε. ότι θα πρέπει να υποβάλουν οι ίδιοι τη φορολογική τους δήλωση έως τις 26 Ιουλίου 2024. καθώς λόγω των νέων δεδομένων είναι αδύνατη η αυτόματη υποβολής των δηλώσεων τους (με μεταγενέστερες δικές τους ενέργειες ή νεότερα στοιχεία, που εστάλησαν για αυτούς, δεν εμπίπτουν πλέον στην προεκκαθάριση οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι). Μέχρι στιγμής, έχουν ενημερωθεί ή ενημερώνονται από την Α.Α.Δ.Ε. για το παραπάνω θέμα περίπου 31.000 φορολογούμενοι

(-22.730 φορολογούμενοι, των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν μετά την αρχική προεκκαθάριση δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση οι ίδιοι και χρειάζεται να ελέγξουν το αποτέλεσμα της νέας προεκκαθάρισης,

- 8.036 φορολογούμενοι, που λόγω νεότερων στοιχείων που προέκυψαν γι’ αυτούς (π.χ. μεταβολή φορολογικής κατοικίας ή οικογενειακής κατάστασης, υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2022, που επηρεάζει την προεκκαθάριση για το 2023, κ.ά.), χρειάζεται πλέον να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους).

Σε κάθε περίπτωση, το μέτρο αποσκοπεί σε αποσυμφόρηση του συστήματος και σε απλοποίηση της διαδικασίας, ειδικά για γηραιούς φορολογούμενους, που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση του διαδικτύου, οι όποιες δε διαφορές προκύψουν μπορούν εμπρόθεσμα με τροποποιητική δήλωση να διορθωθούν έως την 26η Ιουλίου 2024.

Αρχή της Εβδομάδας που πέρασε με παρατάσεις: «IRIS: Παρατείνεται έως 31 Αυγούστου η προθεσμία σύνδεσης για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες». Με τον νόμο 5072/2023 θεσπίστηκε η υποχρέωση των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών. Όπως, επίσης, να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο) δικαιούνται να ζητήσουν να γίνει η πληρωμή μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών. Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου η προθεσμία σύνδεσης των επαγγελματικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.».

«Παράταση στη διασύνδεση POS και στην απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ»: Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω υποχρεώσεις απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή μετατίθενται ως εξής οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες:

1. Υποχρεωτική απόσυρση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και απλών Φ.Η.Μ.

 • Οι Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. όλων των επιχειρήσεων αποσύρονται υποχρεωτικά έως 31/7/2024. Δεν αποτελεί προϋπόθεση της αντικατάστασης και δεν δικαιολογεί τη μη αντικατάσταση στο πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, η τυχόν εκκρεμότητα διασύνδεσης του νέου ταμειακού συστήματος που θα επιλεγεί με το/τα POS της επιχείρησης.
 • Ομοίως, οι απλοί Φ.Η.Μ. που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται υποχρεωτικά έως 31/7/2024.
 • Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν διασυνδέσει τα POS τους με τα ταμειακά τους συστήματα σύμφωνα με την απόφαση Α. 1157/2023 παρ. 2.5 περ. δ’, υποχρεούνται να αποσύρουν τους Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που χρησιμοποιούν έως 31/10/2024.
 • Ειδικά, οι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων παύουν τη χρήση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που διαθέτουν έως και την 31/12/2024 και έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, με τα οποία αντικαθιστούν τις Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., με POS από 1/1/2025.

2. Μηχανισμοί με τους οποίους επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ή οι απλοί Φ.Η.Μ. για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα

 • Από 1/8/2024, οι επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα που σήμερα χρησιμοποιούν Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ή απλούς Φ.Η.Μ., έχουν υποχρέωση να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω ταμειακά συστήματα:

- Φ.Η.Μ.Α.Σ. Εστιατορίου ή

- Φ.Τ.Μ. Εστιατορίου ή

- Α.ΔΗ.Μ.Ε. Εστιατορίου ή

- Πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που θα εκδοθεί εντός της εβδομάδας, θα προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αντικατάστασης απλών Φ.Η.Μ. για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και βρίσκονται σε μη τουριστικές περιοχές με μικρό πληθυσμό ή όπου η δραστηριότητα εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποτελεί μόνο παρεπόμενη δραστηριότητά τους.

3. Διασύνδεση με POS των ταμειακών συστημάτων που συνεργάζονται με ERP σύμφωνα με την Α. 1155/2023.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που συνεργάζονται με ERP έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των συνεργαζόμενων με ERP ταμειακών συστημάτων με POS, σύμφωνα με την Α.1155/2023, έως την 30/9/2024.

«Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την παράταση διασύνδεσης POS-ERP και της απόσυρσης ΦΗΜ»: Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι τρεις νέες σχετικές αποφάσεις για την παράταση της διασύνδεσης POS-ERP και την απόσυρση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Συγκεκριμένα:

«Τροπολογία - Μόνιμα στο 13% ΦΠΑ η μεταφορά προσώπων με ΤΑΞΙ»: Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α Παρατείνονται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα οι αναφερόμενες διατάξεις περί
i) ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους,

ii) αξιοπρεπούς διαβίωσης των νοικοκυριών («καλάθι του νοικοκυριού»),

iii) της υποχρέωσης ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων και

iv) της ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων.
β. Αυξάνεται το ανώτατο όριο των επιβαλλόμενων προστίμων, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 54 του ν. 5045/2023 (περί ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους) και στο άρθρο 38 του ν. 5082/2024 (περί εξορθολογισμού και διαφάνειας των τιμών).

γ. Εντάσσεται το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα» στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (απαγόρευση αποκόμισης μικτού κέρδους από την πώληση προϊόντων).

δ. Ορίζεται η διάρκεια ισχύος του άρθρου 39 του ν. 5082/2024 περί των μέτρων για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος.

ε. Παρατείνονται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι προθεσμίες του άρθρου 30 του ν.5095/2024 (εφαρμογή μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), αναφορικά με:

- την υποβολή των απαιτούμενών στοιχείων από τους κατόχους σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης,

- τη σύναψη σύμβασης προμήθειας του Τιμολογίου «ΓΑΙΑ» από τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, με τους οριζόμενους Προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προαναφερόμενου άρθρου.

2. Τροποποιείται το κεφ. Β’ (ως προς τις υπηρεσίες) του Παραρτήματος III του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859 2000). ώστε η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, που πραγματοποιείται με Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΞΙ), να υπάγεται από την οριζόμενη ημερομηνία και εφεξής, μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%).

3. Αναστέλλονται και για το οριζόμενο νέο χρονικό διάστημα, τα μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε..

«Παράταση υποβολής δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων μέχρι τις 15/07/2024»: Μια νέα κουλτούρα πρόληψης φαίνεται ότι διαμορφώνεται στους πολίτες της χώρας, όπως καταδεικνύουν οι δηλώσεις στην πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας akatharista.apps.gov.gr.

459.252 πολίτες* έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Μόνο τις τελευταίες 4 ημέρες υποβλήθηκαν πάνω από 189.500 δηλώσεις, που αποδεικνύει ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμο είναι να καθαρίζουν τις περιουσίες τους. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε τις ιδιοκτησίες μας, τους γείτονές μας και τον τόπο μας και συμβάλλουμε καθοριστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κατά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που διανύουμε.

Για αυτό το λόγο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καθολική προσπάθεια καθαρισμών από τους πολίτες- και μετά από σχετικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)- αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στην πλατφόρμα μέχρι τις 15.07.2024.

*Στοιχεία μέχρι την Παρασκευή 28/06/2024 και ώρα 19:00

«Έκπτωση της δαπάνης προμηθειών αδράνειας σε τραπεζικές συμβάσεις παροχής πίστωσης»: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2046/2024 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία αφορά στην έκπτωση της δαπάνης προμηθειών αδράνειας σε τραπεζικές συμβάσεις παροχής πίστωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η φορολογική αντιμετώπιση του κόστους προμηθειών αδράνειας σε τραπεζικές συμβάσεις παροχής πίστωσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις παροχής πίστωσης με πιστωτικά ιδρύματα με τον όρο της προσυμφωνημένης δέσμευσης για την ετοιμότητα παροχής κεφαλαίων έναντι καταβολής προμήθειας αδράνειας.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του Κ.Φ.Ε., διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι με τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών με την έννοια ότι κατ' αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης και επιπροσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο αυτό. Το εν λόγω άρθρο πρέπει να εξετάζεται συστηματικά με το άρθρο 23 που αφορά τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και την παράγραφο 4 του άρθρου 48 σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν τα ενδοομιλικά μερίσματα που απαλλάσσονται από το φόρο. Επίσης, ως προς την προϋπόθεση της περ. α) του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. διευκρινίσθηκε ότι στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές)».

3. Η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων σχετικά με τις προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών για προμήθειες αδράνειας (commitment fees) που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικό όρο, με τον οποίο η τράπεζα αναλαμβάνει τη δέσμευση πέρα από την άμεση δανειοδότηση των ποσών που θα ζητηθούν με το συμφωνηθέν επιτόκιο, για την ετοιμότητα παροχής πρόσθετων κεφαλαίων στον αντισυμβαλλόμενο έναντι μιας προσυμφωνημένης προμήθειας (προμήθεια αδράνειας). Η προμήθεια αδράνειας συνιστά ουσιαστικά το αντιστάθμισμα του χρηματοοικονομικού κόστους για μια ξεχωριστή υπηρεσία που ανέλαβε η τράπεζα προκειμένου να θέτει στη διάθεση του πιστολήπτη πιστώσεις υπό καθορισμένους όρους, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρέωση η οποία υφίσταται ακόμη και στην περίπτωση που ο πιστολήπτης δεν χρειαστεί τα διαθέσιμα από την τράπεζα κεφάλαια. Περαιτέρω, ο πιστολήπτης δεν επιβαρύνεται εξαρχής με το σύνολο του επιτοκίου για τα πρόσθετα αυτά εγκεκριμένα κεφάλαια, το οποίο, κατά κανόνα, είναι υψηλότερο της προμήθειας, αλλά μόνο από το χρονικό σημείο που θα τα χρειαστεί και θα του καταβληθούν από την τράπεζα. Επιπλέον, η καταβολή της προμήθειας αδράνειας εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις, όχι μόνο την απολύτως αναγκαία χρηματοδότηση, αλλά, κατά κανόνα, και συγκεκριμένο και εξαρχής συμφωνημένο επιτόκιο. Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν τους όρους συναλλαγών καθώς και το κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας για τις περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων που περιλαμβάνουν σχετικό όρο.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τις σχετικές συμβάσεις τραπεζικού δανεισμού, η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του πιστολήπτη πιστώσεις υπό ορισμένους όρους και μέχρι ενός ορισμένου ύψους, τις οποίες ο πιστολήπτης μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης να λάβει. Ο πιστολήπτης οφείλει να καταβάλει στην τράπεζα την ως άνω αναφερόμενη προμήθεια, η οποία αποτελεί το αντάλλαγμα για την ετοιμότητα της τράπεζας προς παροχή της συμφωνηθείσας πίστωσης. Επιπλέον, η ανωτέρω προμήθεια, όπως προκύπτει και από τους όρους συναλλαγών, δεν συνιστά τόκο αλλά παρεπόμενο και αναγκαίο κόστος χρηματοδότησης, το οποίο καταβάλλεται ως αντιστάθμισμα του χρηματοοικονομικού κόστους που αναλαμβάνει η τράπεζα προκειμένου αυτή να διατηρεί ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο το συμφωνηθέν κεφάλαιο της πίστωσης.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου να διαπιστωθεί αν για την έκπτωση των προμηθειών αδράνειας πληρείται η προϋπόθεση της περ. α’ του άρθρου 22 του ΚΦΕ, θα πρέπει να εξετάζεται αν η υπόψη δαπάνη πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, ήτοι, ενδεικτικά:

α) αν το κόστος της προμήθειας αδράνειας επί εγκεκριμένων αλλά αχρησιμοποίητων κεφαλαίων είναι χαμηλότερο του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνόταν η δανειολήπτρια εάν κατέφευγε σε άμεση εκταμίευση του συνολικού ποσού της πίστωσης, ή

β) αν ο σχετικός όρος περί χρέωσης προμήθειας αδράνειας εν γένει περιέχεται σε αντίστοιχες συμβάσεις τραπεζικού δανεισμού (όπως π.χ. με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό) προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι σχετικές συμβάσεις αποτελούν συνήθεις εμπορικές συναλλαγές.

Επισημαίνεται ότι όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, η έκπτωση εκάστης σχετικής δαπάνης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

«Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή e - Ναυλοσύμφωνο: Καθορισμός των διαδικασιών λειτουργίας και υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 3133.1/47821/2024.

«Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: Οι περισσότερες από 600 περιπτώσεις χαρτοσήμου που αντικαθιστά»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου για πάνω από 600 συναλλαγές και την αντικατάσταση του από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής για όσες συναλλαγές θα συνεχίσει να υφίσταται, προβλέπει η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην απλούστευση ενός νομοθετικού πλαισίου που ισχύει εν πολλοίς από το 1931, στην πλήρη ψηφιοποίηση του και στην κατάργηση του - όπου απαιτείται-, ενώ αποτελεί δέσμευση της χώρας και ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αντιμετωπίζονται, επίσης, χρόνια ζητήματα ασαφειών.

Πιο αναλυτικά, με το σχέδιο νόμου που αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση προωθούνται επτά αλλαγές:

 • καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου και αντικαθίσταται με το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής,
 • καταργούνται οριστικά περισσότερες από 600 περιπτώσεις επιβολής του Τέλους Χαρτοσήμου,
 • Αναφέρονται ρητά οι συναλλαγές στις οποίες θα επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, η δήλωση, ο υπολογισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη του οποίου θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε.,
 • αποκλείεται ρητώς η επιβολή του σε συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων έμμεσων φόρων,
 • ορίζεται ότι το Τέλος επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως από τον τύπο και τον τόπο κατάρτισης της συναλλαγής,
 • αποσαφηνίζεται ποιος είναι ο υπόχρεος προς απόδοση του φόρου,
 • καθορίζεται ενιαίος χρόνος απόδοσης του Τέλους.

«Ασφαλιστική ικανότητα e-ΕΦΚΑ: Διαθέσιμη στο Gov.gr Wallet»: Διαθέσιμη είναι από την 4/7/2024 στο Gov.gr Wallet, στο ψηφιακό πορτοφόλι, η Ασφαλιστική Ικανότητα με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιου Πετραλιά και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνου Τσακλόγλου (ΦΕΚ Β’ 3802/01.07.2024), οι ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορούν πλέον να προσθέτουν στο Gov.gr Wallet εύκολα και άμεσα την ασφαλιστική ικανότητά τους. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στο ψηφιακό τους πορτοφόλι την ασφαλιστική ικανότητα των μελών της οικογένειας τους, τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα σε αυτούς, όπως για παράδειγμα τα παιδιά τους.

«Ιδιωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών: Στο ΦΕΚ ο νέος Ν.5116/2024»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος Ν.5116/2024, με θέμα «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος είναι:

Άρθρο 5 - Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

Άρθρο 59 - Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 54 ν. 5045/2023 και περ. β) παρ. 6 άρθρου 38 ν. 5082/2024

Άρθρο 60 - Παρατάσεις ισχύος μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 7 άρθρου 15 και παρ. 5 άρθρου 17 ν. 5055/2023, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 39 του ν. 5082/2024 και τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 30 ν. 5095/2024

Άρθρο 61 - Μόνιμη υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των υπηρεσιών μεταφοράς από ΤΑΧΙ - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

«ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτόματης οριστικοποίησης των προσυμπληρωμένων δηλώσεων»: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτόματης οριστικοποίησης των προσυμπληρωμένων δηλώσεων και εκδόθηκαν τα σχετικά εκκαθαριστικά.

Με τη νέα διαδικασία, που εφαρμόζεται πρώτη φορά φέτος, οριστικοποιήθηκαν αυτόματα 422.878 δηλώσεις.

Από τις δηλώσεις αυτές, προκύπτουν τα εξής:

 • 132.222 φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή φόρου, με μέσο όρο επιστροφής τα 128 ευρώ.
 • Για 237.434 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της δήλωσης ήταν μηδενικό.
 • Επιπλέον φόρο καλούνται να πληρώσουν 109.699 φορολογούμενοι, με το μέσο φόρο να διαμορφώνεται σε 402 ευρώ.
 • Βάσει τεκμηρίων έχουν φορολογηθεί 93.204 υπόχρεοι και 5.093 σύζυγοι /Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης.

Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση ή συμπλήρωση των ανωτέρω δηλώσεων, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, έως τις 26/7 (προθεσμία υποβολής των δηλώσεων), τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις.

Ταυτόχρονα, έως σήμερα έχουν αποσταλεί 8.036 μηνύματα σε φορολογούμενους που μεταβλήθηκαν τα δεδομένα τους και δεν κατέστη δυνατή η προσυμπλήρωση και η αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Στο προσεχές διάστημα θα αποσταλούν μηνύματα για τον ίδιο λόγο, σε επιπλέον 6.930 φορολογουμένους.

Αντίστοιχα δρομολογείται και η ενημέρωση φορολογούμενων που υπέβαλαν δηλώσεις, αλλά εστάλησαν, μεταγενέστερα της υποβολής, στοιχεία από δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που μεταβάλλουν τα τελικά εισοδήματά τους.

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν ή θα λάβουν τα σχετικά μηνύματα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 26/7.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή > «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024».

Οι πολίτες μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν τη δήλωση και το εκκαθαριστικό τους και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Επιχειρήσεις- Χρηματιστήριο: Πολιτική χρηματικών διανομών προς τους μετόχους»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι φετινές χρηματικές διανομές (μερίσματα συν επιστροφές κεφαλαίου) των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν το ποσό των τεσσάρων δισ. ευρώ. Άλλωστε, με βάση τα μέχρι τώρα διανεμηθέντα ποσά και τις ανακοινώσεις των διοικήσεων των εταιρειών, το ποσό των χρηματικών διανομών έχει ήδη φτάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις κάποιων άλλων εισηγμένων, καθώς και τα προμερίσματα που κατά κανόνα δίδονται κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε χρονιάς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, το φετινό ποσό των τεσσάρων δισ. ευρώ, αποτελεί την υψηλότερη επίδοση μετά το έτος 2008!». Διαβάστε το ενδιαφέρον και επίκαιρο άρθρο του κ. Στέφανου Κοτζαμάνη, ενόψει διανομής μερισμάτων των εισηγμένων στη χρηματιστηριακή αγορά εταιρειών.

Κ. Θεόδωρος Γ. Ψυχογυιός, Επίτ. Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. και «Η ακυρότητα των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων λόγω μη παρουσίας δικαστικού λειτουργού»: Σύμφωνα με τον έγκριτο αρθρογράφο «Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι το σημαντικό ζήτημα της εγκυρότητας ή μη των φορολογικών καταλογισμών, που επιβάλλονται μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους στην έδρα ή στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπως επιτάσσει τόσο η παρ. 1 του άρθρου 9 του Συντάγματος (όπως αυτό ερμηνεύτηκε από την κλασσική Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπ΄ αριθμ. 6/2014), όσο και η παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 40 του Ν.4410/2016.».

Το ομότιτλο άρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Ψυχογυιού δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού Epsilon7.

Κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, Οικονομολόγος, τ. Ορκωτός Ελεγκτής και «N.4548/2018: Ποια είναι τα κέρδη επί των οποίων υπολογίζεται το τακτικό αποθεματικό και το ελάχιστο πρώτο μέρισμα»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Ως γνωστόν, από την παρ. 1 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι: «Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.».

Περαιτέρω, ως προς τον καθορισμό των καθαρών κερδών, κατά την παρ. 1 του άρθρου 160: «Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.».

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Γεώργιου Λαζαρίδη που πρόκειται να δημοσιευθεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2024 του περιοδικού Epsilon7.

Κ. Πέτρος Ραπανάκης, Σύμβουλος επ/σεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού και «Το σύννομο πλαίσιο κατάτμησης της ετήσιας κανονικής άδειας». Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν.4808/19-6-2021, το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας αναψυχής του μισθωτού που δεν έχει χορηγηθεί εντός του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους πρέπει να εξαντληθεί το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου έτους.

Ειδικότερα, με την ως άνω διάταξη τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 539/1945, ως προς την υποχρέωση σε παροχή άδειας από τον εργοδότη στον μισθωτό μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη κι αν δεν ζητηθεί από τον εργαζόμενο και προστέθηκε τέταρτο εδάφιο, που προβλέπει πλέον τη δυνατότητα εξάντλησης της δικαιούμενης ετήσιας άδειας εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.».

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου 2024 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στην κατάτμηση της άδειας εργαζόμενων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο μεγάλη σώρευση εργασίας, στην παραβίαση των διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας, στη συμπλήρωση υπηρεσίας δέκα ετών στον ίδιο εργοδότη και στις δικαιούμενες ημέρες άδειας και σε υπόδειγμα αίτησης χορήγηση κανονικής άδειας κατατετμημένης σε περισσότερες των δυο περιόδων.

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Προσβολή προσωπικότητας εργαζόμενου»: Σύμφωνα με τον έγκριτο αρθρογράφο «Με το Ν. 4808/2021, ο οποίος κύρωσε την Σύμβαση 190/2019 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας, θεσπίστηκε ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους, καθώς ειδικά μέτρα που υποχρεούνται να λαμβάνουν οι εργοδότες για την αποτροπή φαινομένων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης. Τις υποχρεώσεις αυτές οφείλει να τηρεί έναντι των εργαζομένων και ο ίδιος ο εργοδότης, σε περίπτωση, δε, παραβίασης των διατάξεων του νόμου από αυτόν, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα, πέραν της δικαστικής προστασίας, να καταγγείλουν την ανάρμοστη συμπεριφορά ή το βίαιο περιστατικό ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη.».

Δείτε το σύνολο ενός ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέροντος άρθρου του κ. Γιάννη Καρούζου, στον πιο πάνω σύνδεσμο.

Τέλος ακόμα μιας εργασιακής εβδομάδας, η καλοκαιρινή περίοδος βρίσκεται σε όλο το μεγαλείο της, για την Εβδομάδα που έρχεται ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις και έχει ξεκινήσει ο «πόλεμος της ξαπλώστρας» ή η «μάχη της καταγγελίας» καταπάτησης και αυθαιρεσίας των επιχειρούντων σε ακτές ή ελάχιστα παρακείμενα σε αυτές. Μέχρι στιγμής, στην εφαρμογή MyCoast έχουν υποβληθεί πάνω από 8.900 καταγγελίας, εκ των οποίων 1.100 έχουνε γίνει επώνυμες και θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, καθώς πιθανολογούνται ως έγκυρες. Οι έλεγχοι διεξάγονται από μεικτά κλιμάκια, αλλά και με χρήση drones ή λήψη δορυφορικών εικόνων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι περιοχές της Ελλάδας όπου καταγράφονται οι περισσότερες καταγγελίες είναι:

 • Χαλκιδική (1.404)
 • Πρέβεζα (967)
 • Ανατολική Αττική (900)
 • Δωδεκάνησα (766)
 • Κυκλάδες (680)

Σημειώνουμε ότι, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 2.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ και επιβάλλονται για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία.

Το καλοκαίρι είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και για όσους βρίσκεστε ήδη σε διακοπές, για όσους ετοιμάζεστε να αναχωρήσετε, για όσους θα πάρετε μια μικρή γεύση διημέρου, ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα