18/06/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΑRTION 2023

Ο Όμιλος εταιρειών ARTION συνεχίζει την ανοδική του πορεία

Ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου ARTION, Γιώργος Δαλιάνης, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα του Ομίλου, για το έτος 2023, καθώς και τους στόχους για το 2024.

Ο Όμιλος, αποτελούμενος, από τις εταιρείες ARTION AE, CONNECTLINE AE, GRANDVALUE AE, EVERGROW AE, υλοποίησε με επιτυχία την επιχειρηματική στρατηγική του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2023, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ARTION είναι τα ακόλουθα:

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ARTION Χρήσης 2023

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (€)

1/1/2023-31/12/2023

% Ετήσιας μτβ

Κύκλος Εργασιών

10.067.247,90

25,53%

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

(EBITDA)

2.618.056,81

26,54%

Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2023 ανήλθε στα 10.067.247,90 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,53% έναντι του έτους 2022 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 2.618.056,81 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26,54% έναντι του έτους 2022.

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 31.12.2023

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (€)

1/1/2023-31/12/2023

Κατατεθειμένα Κεφάλαια

2.848.038,52

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

4.849.208,70

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

3.294.816,54

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

2.806.539,49

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

10.330,64

Εμπορικές απαιτήσεις

2.162.544,03

Εμπορικές υποχρεώσεις

806.700,64

Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, υιοθετώντας μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις νέες προκλήσεις των καιρών.

Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 24,18% και στο τέλος του έτους ανήλθαν στα 190 άτομα.

Κατά το έτος 2023, ο Όμιλος επέλεξε (8) επιπλέον στελέχη για Partners και για το έτος 2024 θα δώσει τη δυνατότητα στους καλύτερους συνεργάτες να γίνουν κι εκείνοι Partners.

Στόχοι επόμενων ετών

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Γιώργος Δαλιάνης, παρουσίασε τους βασικούς στόχους των επόμενων ετών:

  • Συνεχής παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που συμβάλλουν στη στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
  • Βελτίωση όλων των δεικτών του Ομίλου, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη για ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Οργάνωση των δύο θυγατρικών του Ομίλου, ARTION ΜΥΚΟΝΟΥ και CONNECTLINE ΚΡΗΤΗΣ, που ιδρύθηκαν στις αρχές του 2024 με στόχο να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στις τοπικές αγορές.
  • Ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου στην αγορά των υπηρεσιών, με την ίδρυση των δύο θυγατρικών εταιρειών του.
  • Παροχή νέων υπηρεσιών στους υπάρχοντες πελάτες με στόχο την αύξηση των εσόδων κάθε πελάτη.
  • Επίτευξη του στόχου της αύξησης του κύκλου εργασίας κατά 25% και τα ετήσια έσοδα να ξεπεράσουν τα 12.500.000 ευρώ. Ήδη κατά το πρώτο πεντάμηνο, ο Όμιλος βρίσκεται εντός των στόχων του.
  • Περαιτέρω επέκταση του Ομίλου, μέσω εξαγορών ή συμμετοχών, σε εταιρείες τεχνολογίας, διευρύνοντας τη γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Ανθρώπινο δυναμικό: Για την επιτυχία των στόχων τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Όμιλος προχωράει στην προσθήκη έμπειρων και ικανών στελεχών. Συνεχίζει να αξιοποιεί νέους συνεργάτες από το δικό του «φυτώριο», παρέχοντας διαρκή εκπαίδευση μέσω καταξιωμένων καθηγητών(εισηγητών).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην αγορά των υπηρεσιών, προκύπτει ότι οι εταιρείες του Ομίλου ARTION κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της χώρας. Παρά το μέγεθός τους, εξακολουθούν να διατηρούν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τους τόσο στην αμεσότητα της επικοινωνίας με τον πελάτη, όσο και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οικονομικά Αποτελέσματα, ARTION Α.Ε.