17/06/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου: Χρησιμότητα και πιθανές αδυναμίες

Σκοπός του Γενικού Δείκτη είναι να απεικονίσει με σύντομο και εύληπτο τρόπο το πόσο μεταβλήθηκαν κατά «μέσο όρο» οι τιμές των μετοχών ενός χρηματιστηρίου μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. ημέρα, εβδομάδα, έτος ή πενταετία).

Πριν, όμως, προχωρήσουμε στη χρησιμότητα και την αξιολόγηση ενός τέτοιου δείκτη, καλό είναι να διευκρινιστεί, μεταξύ άλλων, ότι:

Πρώτον, ο Γενικός Δείκτης δεν επηρεάζεται από το σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύονται σε ένα χρηματιστήριο, αλλά από τμήμα αυτών.

Δεύτερον, κάθε μετοχή που συμμετέχει στο Γενικό Δείκτη δεν επηρεάζει εξ’ ίσου την διαμόρφωσή του. Όσο υψηλότερη είναι η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας και όσο μεγαλύτερη είναι η μετοχική της διασπορά (free float), τόσο μεγαλύτερη είναι η στάθμιση της στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη. Όταν, λοιπόν, λέγεται από ορισμένους ότι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας είναι «τραπεζοκεντρικός», αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές του συγκεκριμένου κλάδου -λόγω της υψηλής χρηματιστηριακής τους αξίας και της ευρείας διασποράς τους- επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία του.

Τρίτον, ο Γενικός Δείκτης επηρεάζεται μόνο από τις μεταβολές των τιμών των μετοχών, χωρίς να προσμετρά τα οφέλη των επενδυτών κάθε φορά που οι εταιρείες του διανέμουν μερίσματα στους κατόχους τους. Έτσι, αν μία μετοχή μέσα σε ένα εξάμηνο έχει αυξηθεί κατά 10% και επιπλέον έχει μοιράσει ένα επιπλέον 5% στους κατόχους της με τη μορφή μερίσματος, ο Γενικός Δείκτης θα επηρεαστεί από το +10% και όχι από το +15%. Για να διορθωθεί η συγκεκριμένη αδυναμία υπάρχει ο Γενικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης, ο οποίος πέρα από τις μεταβολές των τιμών στο ταμπλό του Χ.Α., συνεκτιμά και τις χρηματικές διανομές των εταιρειών.

Αφού, λοιπόν, ξεκαθαρίστηκαν τα παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί πως ο Γενικός Δείκτης χρησιμεύει ως ένα εύληπτο και χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:

  • Για τους επενδυτές, οι οποίοι συγκρίνουν την απόδοση του δικού τους χαρτοφυλακίου, σχετικά με το πόσο υπεραπέδωσε ή υποαπέδωσε έναντι της «αγοράς» και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Συγκρίνουν, επίσης, τις αποδόσεις των μετοχών διαφόρων χωρών (π.χ. μεταξύ Ελλάδας, Η.Π.Α. και Γερμανίας).

  • Για τους μεριδιούχους ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, σχετικά με το κατά πόσο -κατά τον χρονικό ορίζοντα ενός έτους, μιας τριετίας, ή μιας πενταετίας- σημείωσαν απόδοση ανώτερη ή κατώτερη σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς (benchmark), ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι ο Γενικός, αλλά κάποιος άλλος χρηματιστηριακός Δείκτης.

  • Για τους αναλυτές και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου να λάβουν μηνύματα που θα βοηθήσουν ενδεχομένως στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων για την τόνωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Ο Γενικός Δείκτης από την πλευρά του έχει και αυτός κάποιες αδυναμίες να περιγράψει την πραγματική εικόνα μιας χρηματιστηριακής αγοράς, ιδίως όσο περισσότερο ο χρονικός ορίζοντας διευρύνεται. Για παράδειγμα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει συνεκτιμήσει τον ενδιάμεσο πληθωρισμό, με αποτέλεσμα η άνοδος που έχει σημειώσει να είναι χαμηλότερη σε αποπληθωρισμένες τιμές. Ας φανταστούμε το βαθμό της πιθανής στρέβλωσης όταν οι συγκρίσεις αφορούν χρονικά διαστήματα κάποιων δεκαετιών, λόγω του πληθωρισμού που έχει μεσολαβήσει (ακόμη και όρους ευρώ, πόσο μάλλον όταν μιλούσαμε για δραχμές).

Επίσης, αν συγκρίνει κάποιος το σημερινό Γενικό Δείκτη με αυτό του έτους 2010, θα διαπιστώσει πως η σύνθεσή τους είναι πολύ διαφορετική, καθώς από τις εταιρείες του 2010 άλλες «έβαλαν λουκέτο», ή συρρικνώθηκαν δραστικά, ενώ κάποιες άλλες αναπτύχθηκαν και πήραν τη θέση τους.

Επίσης, επειδή σε πολλά διεθνή χρηματιστήρια -και του ελληνικού συμπεριλαμβανομένου- ο Γενικός Δείκτης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία μονοψήφιου αριθμών εταιρειών, ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικός της «μέσης εικόνας» που εμφανίζει η αγορά. Για παράδειγμα, ο Γενικός Δείκτης ενδέχεται να καταγράφει άνοδο, ενώ παράλληλα κατά την ίδια περίοδο οι τρεις στις τέσσερες μετοχές στο ταμπλό να υποχρεώνονται σε πτώση.

Έμφαση σε καλές επιλογές

Σε κάθε περίπτωση, ένας επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει πως πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη γενικότερη προβλεπόμενη μελλοντική πορεία του Γενικού -ή οποιουδήποτε άλλου- Δείκτη έχει η απόδοση του χαρτοφυλακίου των μετοχών, στις οποίες έχει τοποθετηθεί. Άρα, δεν είναι αρκετό για κάποιον να πιστεύει στο ανοδικό μέλλον του χρηματιστηρίου, αλλά καλείται επιπρόσθετα (και κυριότερα) να επενδύσει στις κατάλληλες μετοχές, έτσι ώστε ο χρόνος να δουλεύει υπέρ του και όχι εναντίον του.

Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα σε κάποιον να επενδύσει στην πορεία του Γενικού Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο; Η απάντηση είναι αρνητική, ωστόσο:

  • Μέσω ενός ETF μπορεί να αποκτήσει μερίδια σε αμοιβαίο κεφάλαιο, το χαρτοφυλάκιο του οποίου προσομοιάζει με αυτό του Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. και

  • μέσα από ένα κλαδικά διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο 10-15 μετοχών υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα δημιουργήσει ο ίδιος, επιτυγχάνονται στην πράξη -στις πλείστες των περιπτώσεων- αποδόσεις που δεν απέχουν σημαντικά από αυτές του Γενικού Δείκτη.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματιστήριο, Γενικός Δείκτης, ελληνικό χρηματιστήριο