31/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΟΕΕ Ιονίων Νήσων: Ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης για παλαιούς συνταξιούχους

Αρ. Πρωτ.: 37

Κέρκυρα: 31/05/2024


ΠΡΟΣ:

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΡΟΕΔΡΟ & ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΕΕ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΕΕ

3. ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Μ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

5. Μ.Μ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης για παλαιούς συνταξιούχους.


Με τις διατάξεις του ν. 5078/2023, δεν επέρχεται καμία ουσιαστική διαφορά στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αναφορικά με την δήλωση απασχόλησης των συνταξιούχων. Μάλιστα δεν γίνεται καθόλου μνεία στις νέες διατάξεις για τους ήδη υφιστάμενους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται πριν την ψήφιση του ν. 5078/2023, πράγμα απόλυτα λογικό αφού ήδη ο ΕΦΚΑ έχει την σχετική πληροφόρηση βάσει της οποίας έκανε την ανάλογη περικοπή σύνταξης με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Όμως με βάση την κοινή Δ.15/Δ'/14831/26.02.2024 ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, προκύπτουν κάποια σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την κατηγορία αυτή των εργαζόμενων - συνταξιούχων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Προβλέπεται (χωρίς να αναφέρεται στον νόμο όπως προείπαμε) να κάνουν το ίδιο και οι υφιστάμενοι και οι νέοι συνταξιούχοι - εργαζόμενοι, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για κάτι τέτοιο. Πιο συγκεκριμένα,

  • Ο όποιος συνταξιούχος που συνέχιζε την εργασία του πριν την ψήφιση του ν. 5078/2023, είχε ήδη δηλώσει το γεγονός της εργασίας του στον συνταξιοδοτικό του φορέα, όπως προέβλεπαν οι προηγούμενες αλλά και οι νέες διατάξεις. Κατά συνέπεια υπάρχει ήδη η βάση πληροφόρησης και για το δημόσιο (ΕΦΚΑ) για να αυξήσει τις εισφορές στους συνταξιούχους Ε.Ε. - αυτοαπασχολούμενους, αλλά και στις επιχειρήσεις για την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς στους συνταξιούχους μισθωτούς. Για ποιόν λόγο λοιπόν, αυτή η κατηγορία συνταξιούχων - εργαζόμενων θα πρέπει να κάνει εκ νέου και αναδρομικά εγγραφή στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων, κανονικά θα έπρεπε να ενημερωθεί η πλατφόρμα αυτόματα μέσω των ήδη υπαρχόντων στοιχείων του ΕΦΚΑ και κάθε τέτοιος συνταξιούχος - εργαζόμενος να συμπλήρωνε στην πλατφόρμα την όποια μεταβολή των στοιχείων αυτών όταν επέρχετο.
  • Υπάρχουν οι εξαιρέσιμες κατηγορίες προϋφιστάμενων του ν. 5078/2023 συνταξιούχων - εργαζόμενων από την ασφαλιστική εισφορά και τον πόρο, που ενώ συνεχίζουν στο ίδιο καθεστώς εξαίρεσης και δεν υπάρχει κατά συνέπεια κανένα ουσιαστικό οικονομικό ενδιαφέρον, υποχρεώνονται βάσει της ως άνω κοινής Διαταγής να κάνουν αναδρομική εγγραφή στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων, τι εξυπηρετεί αυτό;
  • Επιπλέον, εκτός των άλλων, προβλέπεται από την ως άνω κοινή Διαταγή για τους παλαιούς συνταξιούχους Ε.Ε., αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να κάνουν παράλληλα με την αναδρομική εγγραφή στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων και την εγγραφή/επανεγγραφή/μεταβολή στο μητρώο μη μισθωτών, ποιος ο λόγος;

Αυτός ο ηλεκτρονικός πλεονασμός αφορά δεκάδες χιλιάδες παλαιούς συνταξιούχους που συνεχίζουν την εργασία τους και ειδικότερα αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ) καθώς και αυτοαπασχολούμενους, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία (και λόγω ηλικίας) δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και εκ των πραγμάτων, θα συσσωρευτεί όλος αυτός ο δηλωτικός όγκος στους λογιστές και στα λογιστικά γραφεία μέχρι την 1/7/2024. Συνεκτιμούμενου δε του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων - εργαζόμενων αυτών δεν έχει και την σχετική έγκαιρη ενημέρωση για τους ευνόητους λόγους, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση που,

  • Και θα φρακάρει τα λογιστικά γραφεία που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν αυτό τον όγκο εγγραφών στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων.
  • Και χιλιάδες τέτοιοι συνταξιούχοι - εργαζόμενοι δεν θα προλάβουν να κάνουν την εγγραφή στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με την ποινή των 12 συντάξεων, όταν μάλιστα δεν έχουν καμία ασφαλιστική υποχρέωση ή επιβάρυνση.

Η χωρίς λοιπόν ουσιαστικό οικονομικό λόγο ταλαιπωρία των παλαιών συνταξιούχων - εργαζόμενων θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα γενικότερα, αν αναλογιστούμε και επιπλέον ότι χιλιάδες συνταξιούχοι αγρότες που συνεχίζουν την απασχόληση τους δεν έχουν διαθέσιμα στοιχεία της έναρξης συνταξιοδότησης τους. Και σε τελική ανάλυση, αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι στην σημερινή εποχή της ηλεκτρονικής εξέλιξης αδυνατεί το δημόσιο να καταχωρήσει τα ήδη σε αυτό διαθέσιμα στοιχεία στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων και υποχρεώνει τους συνταξιούχους (και έμμεσα τους λογιστές) να το κάνουν. Είναι γραφειοκρατικός - ηλεκτρονικός πλεονασμός και μάλιστα σε χρόνο απασχόλησης που δεν υπάρχει.


Γι αυτό και προτείνουμε,

  • Να καταχωρηθούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ στην πλατφόρμα απασχόλησης συνταξιούχων τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία για όλους τους παλαιούς συνταξιούχους - εργαζόμενους.
  • Οι παλαιοί συνταξιούχοι - εργαζόμενοι (και αυτοί των περιπτώσεων β) & γ) της παραγρ. 6 του άρθρου 20 ν. 4387/2016 που απαλλάσσονται από την εισφορά και τον πόρο) θα εισέρχονται στην πλατφόρμα μόνον όταν υπάρχει αλλαγή ή μεταβολή των στοιχείων αυτών.
  • Οι παλαιοί συνταξιούχοι της περίπτωσης α) της παραγρ. 6 του άρθρου 20 ν. 4387/2016 (συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ που ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ), που απαλλάσσονται της εισφοράς και του πόρου, να εξαιρεθούν αρχικά από την εγγραφή στην πλατφόρμα και να υπάρχει υποχρέωση τους (με ανάκτηση των προϋφιστάμενων δεδομένων) όταν αποκτήσουν ιδιότητα υπακτέα στην εισφορά και τον πόρο.


Με εκτίμηση

Για την Τ.Δ. του 16ου ΠΤ ΟΕΕ Ιονίων Νήσων

Ο Πρόεδρος

Νίνος Νικ. Γεώργιος
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Απασχόληση συνταξιούχων, δήλωση απασχόλησης, ΟΕΕ, Ηλεκτρονική υπηρεσία