17/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή ΣΕΠΕ για τη διασύνδεση ERP με POS

ΣΕΠΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα, Τ 210 9249540 - 1, F 210 9249542, www.sepe.gr, info@sepe.gr


Προς

κύριο Χάρη Θεοχάρη

Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών


κύριο Γεώργιο Πιτσιλή

Διοικητή ΑΑΔΕ


Κοιν:

κύριο Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών


Αθήνα, 16 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: 232

Θέμα: Διασύνδεση ERP με POS


Κύριοι,

Με μεγάλη μας έκπληξη και λύπη ενημερωθήκαμε την προηγούμενη Τετάρτη από εύλογα εξοργισμένες επιχειρήσεις-μέλη μας ότι τη Μεγάλη Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024, ανακοινώσατε τη δημοσίευση δύο νέων εγκυκλίων, τις Α.1074/2024 και Α.1075/2024, επιτρέποντας την αξιοποίηση της Α.1098/2022 για τη διασύνδεση με ERP, σε αντίθεση με όλα όσα είχαμε συζητήσει.

Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2018, συνεργαζόμαστε για το myDATA, για το οποίο εκδηλώνετε την υπερηφάνεια σας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, χτίζοντας το σύστημα βήμα-βήμα από την αρχή. Ως κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας είμαστε πάντα δίπλα στην Πολιτεία για κάθε θέμα, το οποίο αναβαθμίζει την ψηφιακή της ετοιμότητα και μειώνει τη φοροδιαφυγή και τη γραφειοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό, ήμασταν ουσιαστικοί αρωγοί και στη διασύνδεση με τα POS, παρ' όλο που - από την αρχή - σας είχαμε εξηγήσει ότι δεν χρειάζεται η πολυπλοκότητα αυτή, για να ελέγχετε τις συναλλαγές. θα μπορούσατε κάλλιστα, όπως σας είχαμε προτείνει, να εντοπίσετε πολύ εύκολα τη φοροδιαφυγή με διασταύρωση των πληρωμών με POS και των στοιχείων, με τα οποία ενημερώνεται το myDATA σας είχαμε, μάλιστα, προτείνει να σας φτιάξουμε αυτήν την εφαρμογή δωρεάν ως ΣΕΠΕ. Με τον τρόπο αυτό θα γλιτώναμε όλη αυτήν την αναστάτωση, που έχει προκληθεί στην αγορά.

Παρ' όλα αυτά, συμπλεύσαμε μαζί σας στη διασύνδεση των POS, η οποία, με δική σας απόφαση, θα προχωρούσε σε δύο στάδια: α) διασύνδεση των POS με ταμειακές μηχανές, β) διασύνδεση των POS με ERP και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ) ή φορολογικούς μηχανισμούς νέων ασφαλών προδιαγραφών (ΦΗΜΑΣ).

Ας πιάσουμε, όμως, το νήμα από την αρχή:

- Στη νέα Ψηφιακή Ελλάδα, το ενδιαφέρον σας εστιάστηκε από το 2021 στη διασύνδεση των POS με ταμειακές μηχανές.

- Τον Ιούλιο του 2022, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, εκδόθηκε η εγκύκλιος Α.1098/2022 για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS.

- Το καλοκαίρι του 2023, ένα χρόνο σχεδόν μετά την έκδοση της Α.1098/2022, επιμείναμε ως ΣΕΠΕ ότι θα πρέπει, επιτέλους, να ασχοληθεί η ΑΑΔΕ και με τη διασύνδεση των POS με τα ERP. Ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις στην αγορά, οι οποίες χρησιμοποιούν ERP και σταθμούς τιμολόγησης, καλύπτοντας επιχειρησιακές ανάγκες σημαντικά διαφορετικές και διευρυμένες από εκείνες, που δύναται να ικανοποιήσει μια συμβατική ταμειακή μηχανή. Τελικά, αναγνωρίζοντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, μας ζητήσατε να σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας, πράγμα και το οποίο κάναμε λίγες εβδομάδες αργότερα.

- Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκε η εγκύκλιος Α.1155/2023 για τη διασύνδεση των POS με τα ERP, τους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τους νέους φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜΑΣ), εφαρμόζοντας μια πολύ πιο πολύπλοκη λύση από αυτήν που σας είχαμε προτείνει.

- Στις 22-12-2023 Εκδόθηκε η ΥΑ 190104 ΕΞ 22-12-2023 για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών με συστήματα (POS) και με την Α.Α.Δ.Ε.».

- Η Ομάδα Εργασίας ξεκίνησε τις συνεδριάσεις της τον Δεκέμβριο του 2023. Η εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ έθεσε τις προϋποθέσεις για τη διασύνδεση των POS και των φορολογικών μηχανισμών με τα ERP, με κύριο θέμα τη διαθεσιμότητα πρωτοκόλλων επικοινωνίας τόσο από τις εταιρείες των POS (NSPs), όσο και από τους κατασκευαστές φορολογικών μηχανισμών, και τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού POS και ΦΗΜΑΣ για τη διεξαγωγή ελέγχων πριν την εγκατάσταση στους τελικούς αποδέκτες (Επιχειρήσεις όλων των κλάδων).

Κατέθεσε, επίσης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, το οποίο έγινε αποδεκτό από όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά και άμεση προτεραιότητα, για κάθε υλοποίηση η οριστικοποίηση των προδιαγραφών και η σταθεροποίηση του συνολικού περιβάλλοντος (εφαρμογών - φορολογικών μηχανισμών - POS) πριν γίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση σε επιχειρήσεις, για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στην καθημερινότητά τους.

- Δυστυχώς, καμία από τις προϋποθέσεις που θέσαμε δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, π.χ. οι προδιαγραφές αλλάζουν συνεχώς, δοκιμές που επαναλαμβάνονται με τους διαθέσιμους εξοπλισμούς έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, κ.λπ.

- Επιπρόσθετα, παρ' όλες τις συζητήσεις στην Ομάδα Εργασίας και τη συμφωνία για δημιουργία ενός κοινού πρωτοκόλλου επικοινωνίας, δεν υπήρξε καμία απολύτως τήρηση των προϋποθέσεων για τη διασύνδεση των POS με ERP. Δεν υπήρξε καμία πίεση για τη διάθεση πρωτοκόλλων εκ μέρους των NSPs, ούτε αντίστοιχων μηχανημάτων POS και φορολογικών μηχανισμών ΦΗΜΑΣ, σε αντίθεση με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών, όπου η πίεση προς τους NSPs ήταν μεγάλη και συνεχόμενη, με αποτέλεσμα να ρίξουν, δικαιολογημένα, όλο το βάρος τους στη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές.

- Το αποτέλεσμα είναι να έχουν υλοποιηθεί διάφορα πρωτόκολλα για τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και να προχωρούν οι επιχειρήσεις εμπορίας και εγκατάστασης ταμειακών μηχανών στην υλοποίηση της Α.1098, όπου αυτό είναι εφαρμοστέο (όπου υπάρχουν, δηλαδή, εγκατεστημένες ταμειακές μηχανές, πολλές από τις οποίες αναβαθμίζονται κιόλας).

- Η επιθυμία, όμως, τόσο του κλάδου Ταμειακών Μηχανών - Φορολογικών Μηχανισμών, όπως έχει γνωστοποιηθεί από τους εκάστοτε εκπροσώπους του κατά τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας, όσο και άλλων μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν να επεκταθεί η Α.1098 και στις εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν συστήματα ERP!

Με απλά λόγια, διασύνδεση αγνοώντας την εγκατάσταση του ERP, εκμεταλλευόμενη τα συστήματα ταμειακών μηχανών. Αγνοώντας, δηλαδή, τους λόγους που ανάγκασαν την ΑΑΔΕ να εκδώσει την Α.1155. Λόγοι που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και των επιχειρησιακών διαδικασιών τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλυφθούν από τις λειτουργίες ταμειακών μηχανών.

- Επιπρόσθετα, υπάρχει και διαθέσιμη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για την αγορά ταμειακών μηχανών και POS (!!!). Αντί να αναβαθμιστούν, όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πάμε 10 χρόνια πίσω. Όχι ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά ταμειακή διασύνδεση, για να παίρνει στοιχεία η ΑΑΔΕ. Μπορεί η ΑΑΔΕ, ως δημόσιος φορέας, να αναβαθμίζεται, αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα, αλλά οι ΜμΕ σίγουρα δεν αναβαθμίζονται ψηφιακά, επειδή απλά αγοράζουν με κουπόνι ταμειακές μηχανές και POS. Η ΑΑΔΕ θα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει κονδύλια του ΤΑΑ διαθέσιμα για τον οργανισμό της και όχι τα κονδύλια της ψηφιακής αναβάθμισης των ΜμΕ.

- Στις 27/4/2024, ημέρα Σάββατο, εκδόθηκε η απόφαση Α.1065/2024 για την τήρηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης ERP και τον προγραμματισμό των ραντεβού διασύνδεσης. Η εν λόγω απόφαση έχει προκαλέσει σημαντική σύγχυση στους εγκαταστάτες ERP, καθώς, για να προγραμματίσουν ραντεβού διασύνδεσης, απαιτείται να έχουν στην κατοχή τους εκδόσεις των προγραμμάτων, που υποστηρίζουν τη δυνατότητα διασύνδεσης POS με φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜΑΣ) η Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ωστόσο, οι εν λόγω εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμες επί του παρόντος από τις κατασκευάστριες εταιρίες ERP, καθώς οι δυνατότητες διασύνδεσης ΦΗΜΑΣ - ERP

- POS δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί/ελεγχθεί από τις εταιρείες ERP λόγω όλων των παραπάνω....

- Τα θέματα αυτά τονίσαμε σε συναντήσεις μας τόσο με εσάς, κύριε Υφυπουργέ, όσο και με εσάς, κύριε Διοικητά, την 1η Μαΐου και την 27η Απριλίου αντίστοιχα, συνεπικουρούμενοι και από ομάδα μελών μας, η οποία εκπροσωπούσε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων λογισμικού (Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες), καθώς επίσης και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

- Και, μετά από όλα αυτά, φτάσαμε στη Μεγάλη Παρασκευή, όπου, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε συζητήσει, εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι Α.1074 και Α.1075, με τις οποίες, ουσιαστικά, σταματά η πίεση για την υλοποίηση της Α.1155 των ERPs και προχωρούν τα πάντα με την Α.1098 των ταμειακών μηχανών..... Και αυτό παρά το γεγονός ότι, μέχρι και πριν τις αποφάσεις αυτές, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, υποστηρίζατε ότι η Α.1155 αφορά σε οποιοδήποτε λογισμικό τιμολόγησης και, με αυτό το δεδομένο, όλη η αγορά λογισμικού υλοποιούσε την Α.1155 ως σήμερα.

- Το αποτέλεσμα των ασυνεπών επιλογών σας είναι ότι οι τελικοί αποδέκτες/ επιχειρήσεις, που έχουν εγκατεστημένα ERPs, περιμένουν τους προμηθευτές τους (επιχειρήσεις λογισμικού και Παρόχους) να προχωρήσουν στην διασύνδεση με τα POS, γιατί κάποια στιγμή, αν δεν το κάνουν, θα τους επιβληθεί πρόστιμο....

- Και οι επιχειρήσεις λογισμικού περιμένουν μηχανές (POS) και πρωτόκολλα, μηχανές ΦΗΜΑΣ πλήρως λειτουργικές (να καλύπτουν, δηλαδή, τις υφιστάμενες λειτουργίες και διαδικασίες της αγοράς) για να κάνουν δοκιμές.....

- Ταυτόχρονα υπάρχει και μια υποχρέωση των επιχειρήσεων λογισμικού να κάνουν Δήλωση Συμβατότητας με εξοπλισμό, που δεν έχουν, για να δοκιμάσουν τη συμβατότητα. Αν, όμως, δεν το κάνουν μέχρι αύριο, Παρασκευή 17 Μαΐου, που λήγει η προθεσμία, τι θα γίνει; θα τους επιβληθεί πρόστιμο;

- Παρεμπιπτόντως, η Δήλωση Συμβατότητας είναι λάθος (π.χ. μεταξύ άλλων, ζητά από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης να κάνει δήλωση συμβατότητας για τον εξοπλισμό με τον οποίον είναι συμβατή η εφαρμογή του και για τον εξοπλισμό, με τον οποίο δεν είναι συμβατή η εφαρμογή του, δηλαδή με όλον τον εξοπλισμό που μπορεί να υπάρχει σε όλο τον κόσμο... ). Έχουμε ήδη, όπως γνωρίζετε, στείλει σχετική επιστολή με τις προτάσεις μας για το θέμα αυτό από τις 22-4-2024, αλλά δεν έχουμε δει καμία ανταπόκριση. Και οι ημερομηνίες τρέχουν. Και οι επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα δεν ξέρουν τι να κάνουν...

Πραγματικά, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Προφανώς, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι με τις αποφάσεις σας της Μεγάλης Παρασκευής δεν βοηθάτε στην εξάπλωση της διασύνδεσης. Ούτε καν στην εξάπλωση των ταμειακών μηχανών βοηθάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση οι επιχειρήσεις της αγοράς να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίον λειτουργούν, να δυναμιτίσουν την καθημερινότητά τους, επειδή εσείς έτσι το αποφασίσατε. Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να πάρει τα στοιχεία που χρειάζεται, αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν, για να μπορούν να πληρώνουν φόρους και πρόστιμα.

Θα πρέπει να καταλάβετε ότι η έλλειψη απευθείας επικοινωνίας των συστημάτων ERP και POS δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ολοκλήρωση των συναλλαγών και στη λειτουργία της επιχείρησης. Χωρίς την απρόσκοπτη διασύνδεση, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση κρίσιμων παραμέτρων, όπως:

- η πληρωμή,

- τα φιλοδωρήματα,

- οι δόσεις

- τα προγράμματα επιβράβευσης, κ.λπ.

Αυτό επηρεάζει αρνητικά την εξυπηρέτηση πελατών και τη λογιστική/ χρηματοοικονομική παρακολούθηση. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία ERP - POS, χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση ταμειακής μηχανής, με τη χρήση ΦΗΜΑΣ ή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, όπως περιγράφεται στην Α.1155, για την ακεραιότητα των δεδομένων και τη βέλτιστη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η απαίτηση για διασύνδεση κάθε σημείου τιμολόγησης ενός συστήματος ERP με μία ξεχωριστή ταμειακή μηχανή, προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία με τα POS και η συμμόρφωση με την Α.1098, ενέχει πολλά μειονεκτήματα, πέραν της μειωμένης λειτουργικότητας που προαναφέραμε, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων θεωρούμε ότι είναι τα παρακάτω:

- Αυξημένο κόστος: Οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν με το κόστος αγοράς πολλαπλών ταμειακών μηχανών για κάθε σημείο τιμολόγησης.

- Ανάγκη επανεκπαίδευσης προσωπικού: Το προσωπικό τιμολόγησης θα πρέπει να εκπαιδευτεί και στον χειρισμό της ταμειακής μηχανής, επιπλέον της γνώσης του ERP.

- Αδυναμία λειτουργίας WEB ERP εφαρμογών, δηλαδή εφαρμογών που λειτουργούν μέσω Iηternet, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το τοπικό δίκτυο και, επομένως, με τις ταμειακές μηχανές. (Τί θα γίνει με τις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο; θα εξαιρεθούν;)

- Αδυναμία υποστήριξης προσαρμοσμένων (cuςtomized) εφαρμογών: όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, σε αρκετές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν ERP συστήματα,

έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν πολλές εξειδικευμένες λύσεις από τους NSPs και τους προμηθευτές ERP, προκειμένου να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Ωστόσο, αυτές οι προσαρμοσμένες λύσεις δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να λειτουργούν, όταν οι συναλλαγές POS διεκπεραιώνονται μέσω ταμειακών μηχανών.

Η ΑΑΔΕ φαίνεται να έχει λησμονήσει, επίσης, τα επιχειρήματα περί ανασφαλών ταμειακών μηχανών και παλαιών φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), που είναι ευάλωτες σε παραβιάσεις και αλλοιώσεις δεδομένων, γεγονός που οδήγησε στην κατάργηση των ΕΑΦΔΣΣ και στην ανάπτυξη των περιβόητων 'ΆΠΟΡΘΗΤΩΝ" ΦΗΜΑΣ και ΦΗΜΑΣ εστιατορίων, θέτοντας δε στόχο και την αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών.

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι διασύνδεσης, η ΑΑΔΕ όχι μόνο δεν προχωρά στην αντικατάσταση των ταμειακών με ασφαλείς και "απαραβίαστες" νέες ταμειακές μηχανές, αλλά επιπλέον αναβαθμίζει το λογισμικό των υφιστάμενων παλαιών ανασφαλών ταμειακών, επιβαρύνοντας οικονομικά τις επιχειρήσεις και επιβάλλοντας τη χρήση των ανασφαλών μηχανών σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων ως μέσο διασύνδεσης των ERP με τα POS.

Έχετε, αλήθεια, ενημερωθεί για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά; Γνωρίζετε, π.χ. ότι πολλές επιχειρήσεις, μικρές-μεγάλες, λένε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν πιστωτικές κάρτες, παρά μόνο μετρητά, ότι δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το φιλοδώρημα στην πληρωμή με κάρτα, ότι ζητούν να προπληρώσεις το φαγητό που θα φας και το ποτό που θα πιείς, αν ζητήσεις να πληρώσεις με κάρτα, ότι πρέπει να πηγαίνει ο πελάτης στο POS, αντί το POS στον πελάτη; Τί θα γίνει με τους τουρίστες; Το έχετε σκεφτεί αυτό;

Η χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, από το 2019 μέχρι και σήμερα, έχει κάνει τεράστια ψηφιακά βήματα. Και φτάνουμε στο 2024, για να γεμίσουμε τη χώρα ταμειακές μηχανές, τις οποίες οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να αποσύρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, εφόσον, σύμφωνα με το Αίτημα Παρέκκλισης της Ελλάδας προς την ΕΕ, θα προχωρήσουμε το 2025 σε καθολική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων. Τί θα κάνουμε τότε; θα τους πούμε "συγνώμη, λάθος", "έπρεπε να πιάσουμε το ορόσημο του ΤΑΑ" ή θα τους δώσουμε ένα ακόμη κουπόνι για να κάνουν πραγματική ψηφιακή αναβάθμιση και να προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Διοικητή,

ο ΣΕΠΕ και ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας είναι εδώ, για να στηρίζει την Πολιτεία, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες. Και αυτό θα κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση: Αφενός μεν, θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την υφιστάμενη κατάσταση και, αφετέρου, θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση τις προσπάθειες μας, ώστε να βρεθεί μια λύση κοινά αποδεκτή. Και, φυσικά, είμαστε πάντα διαθέσιμοι να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όποια επιχείρηση, μέλος μας ή μη, είναι προβληματισμένη και χρειάζεται την υποστήριξή μας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε πολύ να ολοκληρωθούν σωστά οι διαδικασίες μετάβασης όλων των επιχειρήσεων στη διασύνδεση με τα POS. θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ισονομία:

- Να παρασχεθεί στις εταιρείες λογισμικού, ανά την Ελλάδα, ο εξοπλισμός που χρειάζονται, για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους ή/και να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαστήρια (labs), στα οποία να έχει πρόσβαση για δοκιμές, κατόπιν ραντεβού, κάθε επιχείρηση ERP της χώρας.

- Να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος που μέχρι σήμερα δαπανήθηκε αγνοώντας τις εγκαταστάσεις ERP και την υλοποίηση της Α.1155 από όλους τους συμμετέχοντες στο έργο.

- Να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους τελικούς αποδέκτες/ επιχειρήσεις, που διαθέτουν εγκατάσταση ERP, για την ομαλή τους μετάβαση.

- Να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο στις επιχειρήσεις, που δεν θα μπορούν να διασυνδεθούν, από τη στιγμή που δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, ότι οι επιχειρήσεις λογισμικού ERP ανά την Ελλάδα, έχουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό πελατών με πολλά συνδεδεμένα POS ο κάθε πελάτης. Αν η Α.1155 είχε υποστηριχθεί από την αρχή, αντί να επιμένετε 2 χρόνια τώρα στη διασύνδεση ταμειακών μηχανών, το περιβόητο ορόσημο του ΤΑΑ θα είχε ήδη επιτευχθεί. Με την πεποίθηση, όμως, πως ποτέ δεν είναι αργά, ας το κάνουμε τώρα και ας το κάνουμε σωστά.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.


Με εκτίμηση,

Γιώτα Παπαρίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΕΠΕ, POS, ERP