15/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς

Κατατέθηκε εχθές στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο: «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει τα ακόλουθα ζητήματα:

Κεφάλαιο Β: Επιδιώκεται η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, μέσα από τη θέσπιση μηχανισμών για την πληροφόρηση των τιμών, την αντιμετώπιση της πρακτικής των πλασματικών ανακοινώσεων μείωσης τιμών και την πρόβλεψη των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και των προσωρινών μέτρων του Ένατου Μέρους του ν. 2251/1994, και τον εξοπλισμό τους με όλες τις απαραίτητες εξουσίες ελέγχου. Αντιμετωπίζεται, επίσης, το ζήτημα της λειτουργίας του Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την πρόβλεψη της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας για την εγγραφή, τη διατήρηση και τη διαγραφή ένωσης καταναλωτών ή νομιμοποιούμενου φορέα για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.

Κεφάλαιο Γ: Ενισχύεται η εποπτεία βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μέσω της ανάρτησης των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων και διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, επικαιροποιείται το πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων των Κέντρων Αποθήκευσης Δεδομένων και Διανομής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και για να αντιμετωπιστούν υφιστάμενα ζητήματα που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξή τους.

Κεφάλαιο Δ: Τη διευκόλυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα αναπτυξιακών νόμων, με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, που τα έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, ως προς την εξέλιξή τους. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις, προκειμένου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και της έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας, να αποδοθούν τα προσδοκώμενα οφέλη των επενδύσεων αυτών σ’ όλους τους εμπλεκομένους (επενδυτές, εργαζόμενους, την τοπική και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία).

Κεφάλαιο Ε: Την επίλυση επιμέρους οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, που άπτονται της πιστοποίησης επάρκειας προσωπικού υπηρεσιών του σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, με τη διεύρυνση του πίνακα αξιολογητών και ελεγκτών των προτάσεων χρηματοδότησης από τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, της λυσιτελέστερης διαδικασίας επιλογής Εισηγητών και Μελών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και της στελέχωσης και λειτουργίας του Υπουργείου, ώστε αυτό να μπορεί να ανταπεξέλθει δυναμικά στον κρίσιμο ρόλο του, προς ενίσχυση της ανάπτυξης εν γένει.

Κεφάλαιο ΣΤ: Την χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου των ενισχύσεων στους δικαιούχους των χρηματοδοτούμενων από ΕΠΑ 2021-2025 Δράσεων «Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», για την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή την οικονομική στήριξη των πληγέντων, καθώς και τη γενικότερη ρύθμιση για την υποβοήθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές.

Κεφάλαιο Ζ: Eπιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων για την αποκατάσταση βλαβών στις πληγείσες περιοχές κατόπιν των ακραίων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias». Παράλληλα, αντιμετωπίζονται επείγοντα ζητήματα που αφορούν στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται υπό το άρθρο 7A του ν. 2882/2001 (Α’ 17), για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και επέκτασης σιδηροδρομικών δικτύων. Επιπλέον, επιδιώκεται η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκπομπή τους οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως στις παραμεθόριες περιοχές της Χώρας και εισάγονται ρυθμίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους. Σήμερα οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν με Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας, εντός συγκεκριμένου κάθε φορά νομού, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησής τους. Καθημερινώς αντιμετωπίζονται προβλήματα παρεμβολής και επικάλυψης των εκπομπών τους από αλλοδαπούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, η γεωμορφολογία των περιοχών δημιουργεί δυσκολίες στην κάλυψη με την εκπομπή ολόκληρου του νομού. Τα προβλήματα αυτά εντείνονται, καθώς, λόγω της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν μειώσει την ισχύ της εκπομπής τους, γεγονός που για τις παραμεθόριες περιοχές δημιουργεί πρόσφορο έδαφος σε αλλοδαπούς σταθμούς να υπερκαλύψουν τους ελληνικούς και να καταλάβουν συχνότητες τις οποίες δεν καλύπτει το ελληνικό σήμα εντός της ελληνικής επικράτειας. Συμπληρωματικά, εισάγονται προβλέψεις αναστολής επιβολής κυρώσεων για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν εντός παραμεθόριων περιοχών που έχουν οριοθετηθεί ως περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/17.8.2023 (Β’ 5142) και 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/11.9.2023 (Β’ 5413) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας τους.

Δείτε το κατατεθέν νομοσχέδιο εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Βουλή, Κατατεθέν νομοσχέδιο, Νομοσχέδιο, Αγορά, Καταναλωτές