24/04/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με την απώλεια ρυθμίσεων οφειλών

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2029/2024, σχετικά με την απώλεια ρυθμίσεων σύμφωνα με τα άρθρα 88-91 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 5104/2024, Α΄58).

Με τις διατάξεις των άρθρων 88-91 του ν. 5104/2024 (Α΄58) επέρχονται τροποποιήσεις επί των όρων και προϋποθέσεων απώλειας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Ειδικότερα:

Στα άρθρα 88-91 του ν. 5104/2024 (Α΄58) που αφορούν τους λόγους απώλειας των διατάξεων:

α) της υποπαρ. Α2 παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107),

β) του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α΄170),

γ) του άρθρου 51 του ν.4305/2014 (Α΄237),

δ) των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Α΄32),

ε) των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α΄73),

στ) του άρθρου 293 του ν.4738/2020 (Α΄207) και

ζ) των άρθρων 4-13 του ν. 5036/2023 (Α΄77) η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εφόσον, μεταξύ άλλων, ο οφειλέτης:

i) για τις περ. α, β, δ, ε και στ δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι τη 19η Απριλίου 2024, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή

ii) για τις περ. α-ζ δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικούμενου απώλεια δεν επέρχεται για εκείνους τους οφειλέτες που θα εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές τους, των οποίων η προθεσμία καταβολής έχει παρέλθει πριν την 19η.4.2024 (ημερομηνία ισχύος του ν. 5104/2024), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ρύθμιση οφειλών