19/04/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η ανατολική Μεσόγειος βίωσε τη συνθήκη μίας μεγάλης σύρραξης.

Ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα, αποτελεί η μείωση του τέλους επιτηδεύματος των «ελευθέρων επαγγελματιών» κατά 50%. Πριν αναφερθούμε στα του οίκου μας, ας ρίξουμε μια ματιά σχετικά με το τι ισχύει ως προς το τέλος – εισφορά και σε άλλες χώρες. Το τέλος δεν είναι φόρος, αλλά μια εισφορά. Οι φόροι είναι ακούσιοι, υπό την έννοια ότι η συμμόρφωσή τους είναι υποχρεωτική, αλλά έχουν (θεωρητικά) ανταποδοτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Από την άλλη, οι εισφορές είναι επίσης ακούσιες, δεδομένου ότι η συμμόρφωσή τους είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση δε μη καταβολής υφίστανται επιπτώσεις από την πολιτεία. Η διαχείριση των φόρων βασίζεται συχνά σε ορισμένα χαρακτηριστικά που συνήθως ονομάζονται κανόνες φορολογίας. π.χ. ισότητα, διοικητική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, κ.λπ.. Οι εισφορές στερούνται τέτοιων χαρακτηριστικών, καθώς είναι συχνά ένα εργαλείο για μεγέθυνση των φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152), υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος είναι οι επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα (οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 – ΦΕΚ Α' 167 εξομοιώνονται με τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα), εφόσον τηρούν βιβλία με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα.

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε:

α) οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους,

β) χίλια (1.000) ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους,

γ) εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και

δ) εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Εφέτος, για 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες το τέλος επιτηδεύματος θα είναι μειωμένο κατά 50%. Συγκεκριμένα, από τα 650 ευρώ που ήταν πέρυσι, φέτος περιορίζεται στα 325 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η διατήρηση του τέλους επιτηδεύματος για τις εταιρικές μορφές, οι οποίες θα συνεχίσουν να το πληρώνουν κανονικά. Βέβαια, δεδομένου ότι το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε την περίοδο των μνημονίων, και για τις δε εταιρικές μορφές επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ετησίως, το ερώτημα είναι αν τελικά έχουμε ανακάμψει οικονομικά, ή απλώς τέλη και φόροι με προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξεως στην Ελλάδα (λ.χ. ΕΝΦΙΑ) διατηρούνται επ΄ αόριστον.

Ξεκινώντας όπως πάντα από τα «καλά νέα» της Εβδομάδας που πέρασε «Ν.5102/2024: Στο ΦΕΚ ο νόμος που ορίζει τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για οφειλές έως 100 ευρώ». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.5102/2024, με τίτλο: «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, με τον νέο νόμο ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Άρθρο 58

Προσδιορισμός ύψους οφειλής για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016

Στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:

«8Α. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες, ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες βασικές οφειλές του ασφαλισμένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.».

Περαιτέρω, «Ε9: Αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ 2024»: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε λειτουργία είναι η εφαρμογή Ε9 για τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ 2024.

«Διασύνδεση POS - Ταμειακών μηχανών: Επεκτείνονται οι έλεγχοι και σε επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. Ευρώ»: Προς ολοκλήρωση βαίνει η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές των υπόχρεων προς διασύνδεση επιχειρήσεων. Ήδη το 90% των επιχειρήσεων είτε έχει διασυνδέσει τα συστήματα του, είτε πρόκειται να το πράξει μέχρι το τέλος Απριλίου, καθώς έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους τεχνικούς εγκατάστασης. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η επιβολή προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Σημειώνεται δε πως καμία επιπλέον παράταση δεν πρόκειται να δοθεί. Το έργο βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης, με την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να έχει συμμορφωθεί.

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την Α.Α.Δ.Ε. – Δρομολογήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα

Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Α.Α.Δ.Ε. υλοποιεί ήδη ελέγχους σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ οι οποίες δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές τους μηχανές, ούτε προγραμμάτισαν ραντεβού εντός του Απριλίου. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών έχουν ήδη δρομολογηθεί τα πρώτα 5 πρόστιμα ύψους 10.000 και 20.000€.

Εντός των επόμενων ημερών οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου. Ήδη η Α.Α.Δ.Ε. έχει προχωρήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία σε 2.900 επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ που δεν συμμορφώθηκαν με τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καθυστέρηση στις διαδικασίες της διασύνδεσης οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια. Σε ποσοστό 10% εντοπίστηκαν μη ικανοποιητικές δικαιολογίες και αναμένεται να ακολουθήσουν οι σχετικοί έλεγχοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα τους ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο:

 • 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,
 • 20.000 ευρώ για υπόχρεο διπλογραφικό.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από 1η Απριλίου, 35 κλάδοι λιανικής υποχρεώνονται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Σε άλλη περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ ανά παράβαση.

«Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: Μέχρι 1η Μαΐου η προθεσμία ενημέρωσης των στοιχείων για αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο»: Σύμφωνα με την παρ. α’/ii του άρθρου 5Α της υπ’ αριθμ. 40331/ Δ1.13521/13.9.2019 Υ.Α. (Β’ 3520), το οποίο προσετέθη με το άρθρο πρώτο, παρ. 19, του μέρους Γ’, της υπ’ αριθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α. (B’ 7421), η μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από Σ.Σ.Ε., υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της. Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος το νέου κατώτατου μισθού, ήτοι την 1η.4.2024, η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024. Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις γίνονται εντός του περιβάλλοντος ΕΡΓΑΝΗ Ι και ουδόλως η νομοθετημένη προθεσμία των 30 ημερών που αναφέρεται ανωτέρω επηρεάζεται από την έναρξη εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που έχει οριστεί για την 1.7.2024.

«Δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων: Νέα έκδοση της εφαρμογής δημιουργίας μηνιαίων αρχείων»: Νέα έκδοση της εφαρμογής δημιουργίας αρχείων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή από εδώ.

«ΑΑΔΕ: Τακτοποίηση ρυθμίσεων με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις»: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

Από την σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών σας, καθώς και τα τυχόν ποσά επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί με βάση το άρθρο 87 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Δείτε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις εδώ. Είσοδος στην εφαρμογή από εδώ. Δείτε το σχετικό video της Α.Α.Δ.Ε..

«ΑΑΔΕ: Δυνατότητα τακτοποίησης ρυθμίσεων με ανεξόφλητες δόσεις – Ενημέρωση μέσω ειδικής εφαρμογής»: Μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών τους, καθώς και για τα ποσά τυχόν επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 87 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, σε ρυθμίσεις με εκπρόθεσμες ανεξόφλητες δόσεις, που με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους, πιστώνονται όσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις ρυθμίσεις αυτές πιστώνονται, επίσης, τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Σε ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται μέσω της εφαρμογής, αποτυπώνεται τόσο η συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμίσεων και οι αντίστοιχες ταυτότητες ρυθμισμένων οφειλών, όσο και το τελικό οφειλόμενο ποσό, όπως διαμορφώνεται, αφού συνυπολογισθούν οι εκκρεμείς καταβολές, αποδόσεις και επιστροφές.

Η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής:

 • αποκλειστικά μέσω Web banking. Δεν διατίθεται δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS ή κάρτας.
 • μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 87).

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, θα επέλθει απώλεια των ρυθμίσεων για το υπόλοιπο οφειλόμενο πόσο.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες> Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν ήδη απολεσθεί με πράξη Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..

Για τη διευκόλυνσή τους, η Α.Α.Δ.Ε. θα ειδοποιήσει μέσω mail και μηνυμάτων στη θυρίδα τους (και στο myAADEapp) τους 215.000 φορολογουμένους που έχουν ρυθμίσεις με ανεξόφλητες δόσεις, οι οποίες με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους.

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

«Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση Α.1055/2024, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167)».

Συγκεκριμένα, ψηφιακά θα γίνεται η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1055/2024).

Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων:

 • την προθεσμία υποβολής της αίτησης αμφισβήτησης του τεκμηρίου για αντικειμενικούς λόγους (παρ. 3, αρ. 28Α, Κ.Φ.Ε.),
 • τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
 • τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διενέργεια ελέγχου (αρ. 23 Κ.Φ.Δ.),
 • τον χρόνο διενέργειας ελέγχου (παρ. 4, αρ. 28Α Κ.Φ.Ε.).

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει, μέσω της νέας εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE, να υποβάλουν αίτημα αμφισβήτησης. Ανάλογα με το λόγο αμφισβήτησης, προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

Α. Αίτημα για την διενέργεια ελέγχου

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

Β. Αίτηση αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους

Στις περιπτώσεις αυτές, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στη νέα ψηφιακή εφαρμογή, που θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την έκδοση του εκκαθαριστικού (πράξη προσδιορισμού φόρου) και μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Ειδικότερα, οι αντικειμενικοί λόγοι και τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι υφιστάμενοι στον σχετικό πίνακα της Απόφασης (Α.1055/2024).

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

«Καθορισμός των ΚΑΔ που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 31615/2024, με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Ο πληθωρισμός και η ανισότητα των εισοδημάτων»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Η ύπαρξη πληθωρισμού απληστίας σε όλα τα κράτη της Δύσης οφείλεται σε μια σειρά δομικών αδυναμιών και ατελειών που παρουσιάζει κάθε οικονομία ξεχωριστά. Μέτρα όπως η επιβολή ανώτατων ορίων στα μικτά περιθώρια κέρδους ενδεχομένως να προσφέρουν κάποιες πρόσκαιρες λύσεις, ωστόσο σε βάθος χρόνου ίσως και να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλούνται να επιλύσουν. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει καλύτερη λύση αντιμετώπισης του ζητήματος, πέρα από τη δημιουργία από την Πολιτεία κανόνων πλήρους ανταγωνισμού και από την ουσιαστική αντίδραση των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να σεβαστούν περισσότερο τα χρήματά τους και να περιορίζουν τη ζήτηση όταν διαπιστώνουν παράλογες αυξήσεις τιμών.». ‘Ένα ακόμα επίκαιρο και εξαιρετικά στοχευμένο άρθρο με την υπογραφή του κ. Στέφανου Κοτζαμάνη που αξίζει να το διαβάσετε στο σύνολό του.

Κ. Αριστείδης Οντούλης, Λογιστής Ά τάξης και «Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-shop & dropshipping»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Από τα πρώτα σημεία αποσαφήνισης, είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης, τί εμπορεύεται, τί πουλάει και μπορεί δε η δραστηριότητα της να μην είναι μόνο μία. Επί παραδείγματι, ένα συνοικιακό μίνι μάρκετ έχει δραστηριότητα πώλησης παγωτών, εφημερίδων, τηλεκαρτών, κ.λπ., κάθε μία από τις δραστηριότητες του μίνι μάρκετ, έχει καταγραφεί στο μητρώο της Δ.Ο.Υ., όπου υπάγεται η επιχείρηση, με μόνο διαχωρισμό μιας δραστηριότητας ως κύριας και των λοιπών ως δευτερευουσών. Κάθε, λοιπόν, δραστηριότητα έχει δηλωθεί είτε κατά την έναρξη, είτε αργότερα με μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. και έχει ένα κωδικό αριθμό δραστηριότητας, γνωστό ως Κ.Α.Δ.. Οι ενεργοί Κ.Α.Δ. μιας επιχείρησης είναι διαθέσιμοι στην προσωποποιημένη πληροφόρηση της Α.Α.Δ.Ε..

Δεν υπάρχει, όμως, Κ.Α.Δ. που να αναφέρεται ως δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν είναι ο Κ.Α.Δ. το στοιχείο που θα διαχωρίσει το φυσικό από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ένα pet shop θα έχει δραστηριότητα εμπορίου ειδών για ζώα συντροφιάς, είτε πουλάει από φυσικό κατάστημα, είτε πουλάει μέσω πλατφόρμας τύπου Skroutz, είτε πουλάει από e-shop δικής της κυριότητας. Το Jumbo έχει τους ίδιους Κ.Α.Δ., λοιπόν, τόσο για τα φυσικά του υποκαταστήματα, όσο και για το ηλεκτρονικό του κατάστημα.».

Σημειώνεται ότι το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Αριστείδη Οντούλη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2024 του περιοδικού Epsilon7.

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Χρονικά όρια εργασίας: Υπερεργασία και Υπερωρία»: Σύμφωνα με τον γνωστό έγκριτο αρθρογράφο «Το ωράριο εργασίας διακρίνεται σε συμβατικό και σε νόμιμο ωράριο. Νόμιμο ωράριο εργασίας είναι εκείνο που καθορίζεται από διάταξη τυπικού νόμου ή από κανονιστική διοικητική πράξη και οριοθετεί την ανώτατη χρονική διάρκεια εργασίας σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Η υπέρβαση των ορίων αυτών χαρακτηρίζεται ως υπερωρία. Ειδικότερα, υπερωρία είναι κάθε ώρα απασχόλησης των εργαζομένων πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως και των 8 ημερησίως (για όσους εργάζονται σε σύστημα εξαήμερης εργασίας) και περισσότερο από 45 ώρες εβδομαδιαίως και 9 ημερησίως (για όσους εργάζονται σε σύστημα πενταήμερης εργασίας). Γενικά, η υπερωρία απαγορεύεται να συμβαίνει και σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, αυτή είναι άκυρη. Ωστόσο, ο νόμος κατ’ εξαίρεσίν επιτρέπει την υπερωρία υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθες ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις:

 • Ύπαρξη ορισμένου λόγου που τη δικαιολογεί
 • Μη υπέρβαση ενός ανώτατου ορίου ωρών που καθορίζεται σε ημερήσια και σε ετήσια βάση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 Ν. 4808/2021, 3 ώρες ημερησίως και 150 ώρες ετησίως)
 • Αναγγελία της υπερωρίας, μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΈΝΤΥΠΟ Ε8), στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή κατά την πραγματοποίησή της (άρθρο 80, Ν. 4144/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4808/2021).».

Διαβάστε το σύνολο του τεκμηριωμένου άρθρου του κ. Γιάννη Καρούζου, στον πιο πάνω σύνδεσμο.

Τέλος ακόμα μιας εργασιακής Εβδομάδας, εν μέσω σφοδρών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο, με τις παγκόσμιες αγορές να κλυδωνίζονται από το πρωί της Παρασκευής και τα Commodities όπως το αργό πετρέλαιο, να έχουν πάρει τα ύψη. Βέβαια, η χώρα ζει στους δικούς της γνωστούς φορολογικούς ρυθμούς, συνεπώς για την Εβδομάδα που έρχεται θα συζητηθεί ακόμα μία φορά η επιβολή του τέλος επιτηδεύματος, επειδή ενώ όλες οι άλλες χώρες τείνουν να το καταργήσουν, εμείς επιμένουμε. Κλείνοντας, λοιπόν, τη στήλη με το θέμα που ξεκινήσαμε ως πρόλογο, παραθέτουμε τη σχετική νομοθετική διάταξη:

«Τα "Ακίνητα" που μισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, λογίζονται ως επαγγελματικές εγκαταστάσεις (έδρα και υποκαταστήματα) των ως άνω προσώπων και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α'152), περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος. Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μισθώνουν ή υπεκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε.. Ως προς την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα δωμάτια που βρίσκονται εντός του ίδιου διαμερίσματος ή εντός μονοκατοικίας, καθώς και για τα διαμερίσματα που βρίσκονται εντός του ίδιου κτιριακού χώρου, εφαρμόζονται όσα έχουν γίνει δεκτά με την παρ. 1 της ΠΟΛ.1156/2017 εγκυκλίου, δηλαδή επιβάλλεται μία φορά τέλος επιτηδεύματος, ανεξάρτητα αν αυτά λειτουργούν ως έδρα ή ως υποκαταστήματα. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της.».

Όσο και αν οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ραγδαία αλλαγή του καιρού, όσο και αν ξανά από το «καλοκαίρι» που βιώνουμε ελέω θερμοκρασιών θα μεταβούμε στην Άνοιξη, δεν παύει να έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα υπέροχο διήμερο φυσικής και πνευματικής ξεκούρασης. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα